Overige

Een aantal ontwikkelingen die kansen bieden voor de e-installateur

Al enkele jaren verzorgt USP een bijdrage in Elektropraktijk. Daarbij proberen we altijd met behulp van onderzoek data een licht te schijnen op thema’s die actueel en relevant zijn voor u als e-installateur. Dat heeft vaak betrekking op het thema van de desbetreffende editie. Dit keer neem ik u graag mee in een selectie van onderwerpen waarover USP Marketing Consultancy in 2020 heeft gepubliceerd. De onderzoeksdata komen (zoals altijd) vanuit onze multi-client onderzoeken, in dit geval de European Home Improvement Monitor en de European Electrical Installation Monitor.

  1. JONGERE GENERATIES MEER BEREID OM TE INVESTEREN IN ENERGIEZUINIGE WONING

In hoeverre vinden consumenten dat ze een energiezuinig huis hebben en hoe willen ze die verbeteren? Volgens ons onderzoek, dat werd gehouden onder consumenten in 11 Europese landen, zijn jongere generaties het meest geneigd om te investeren in een energiezuinige woning. Ze zien daarbij meerdere mogelijkheden om dit te doen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘The European Home Improvement Monitor Q1 2020’ dat zich dit kwartaal richt op smart producten en het verbeteren van de energiezuinigheid van woningen.

 

Helft van Europese consumenten vindt hun huis 'energie zuinig'

Hoe meer er te besparen valt, hoe meer belangstelling consumenten zullen hebben om hun huizen energiezuiniger te maken. Momenteel betitelt bijna de helft van de consumenten hun woning als energiezuinig, terwijl 20% vindt dat hun huis helemaal niet energiezuinig is. De bereidheid om te investeren in het energiezuiniger maken van het huis verschilt sterk per leeftijdsgroep. De generatie 55+ is minder bereid om te investeren dan de jongere generaties. 

Consument overweegt meerdere manieren om energiezuinigheid te verbeteren

Het creëren van een energiezuinig huis is geen kwestie van één oplossing toepassen. Er zijn altijd meerdere maatregelen die men zou kunnen nemen om de energiezuinigheid te verbeteren. Ons onderzoek laat zien dat er ook daadwerkelijk verschillende maatregelen worden overwogen door de consument. Het verschilt daarbij aanzienlijk per land wat het meest populair is. Italiaanse consumenten kijken vooral naar het verbeteren van de isolatie van hun woning. Terwijl de Poolse consumenten van plan zijn om te investeren in energiezuinige keukenapparatuur en waterefficiënte douchekoppen en toiletten. In Duitsland zijn consumenten daarentegen vooral geïnteresseerd in het vervangen van hun verlichting, terwijl consumenten in Spanje allerlei maatregelen overwegen om hun huis energiezuiniger te maken.

  1. STEEDS MEER INSTALLATIEBEDRIJVEN BIEDEN ZOWEL E- ALS W-INSTALLATIEDIENSTEN AAN

Een van de belangrijkste trends in de Europese installatiesector is de toenemende vraag naar totale dienstverleners (totaalinstallateur/hybride installateur). Traditioneel werden w- en e-diensten aangeboden door twee verschillende bedrijven, maar tegenwoordig voeren e-installateurs ook w-taken uit. Vooral in Duitsland en België neemt de betrokkenheid van e-installateurs bij w-activiteiten snel toe. Dit zijn enkele bevindingen van de European Electrical Installation Monitor Q1 2020, uitgevoerd door USP Marketing Consultancy onder e-installateurs in 7 grote Europese markten.

 

W-activiteiten van e-installateurs nemen toe in de meeste landen

Uit de resultaten van de European Electrical Installation Monitor Q1 2020, blijkt dat het onderscheid tussen de traditionele w-installateur en de traditionele e-installateur vervaagt. Wanneer gevraagd wordt aan e-installateurs welke specifieke activiteiten ze doen, wordt het duidelijk dat activiteiten met betrekking tot verwarming, ventilatie, en airconditioning (w-activiteiten) geleidelijk toenemen in de meeste landen. Momenteel zijn het Verenigd Koninkrijk (42%), Frankrijk (39%) en België (35%) de landen met de hoogste aandelen van e-installateurs die w-activiteiten doen. In Duitsland (18%) en Polen (6%), is dit het minst het geval.

De vraag naar 'slimme’ w-oplossingen zal deze ontwikkeling verder stimuleren

Slimme automatisering is de belangrijkste drijfveer voor innovatie in zowel het w- als e-segment. Met name op w-gebied moeten installateurs steeds vaker omgaan met nieuwe en complexere elektrische componenten, waarvoor mogelijk aanvullende vaardigheden en training nodig zijn. Gezien het feit dat de trend van slimme automatisering nog maar net van start is gegaan, is te verwachten dat de elektrische vaardigheden van w-installateurs zullen blijven verbeteren.

De tussenoplossing: sterke samenwerking tussen e en w

Het verbeteren van de elektrische vaardigheden van w-installateurs vergt tijd, terwijl de behoefte aan bekwame elektriciens op w-projecten onmiddellijk is. Dit zorgt momenteel voor een sterke samenwerking tussen de twee typen installateurs; e-installateurs in alle landen geven aan dat er een toenemende noodzaak is om samen te werken met w-installateurs. Deze toenemende noodzaak is het hoogst in Nederland (75% erkent deze toenemende noodzaak), het Verenigd Koninkrijk (62%), Polen (59%) en België (58%). Frankrijk is de uitzondering op deze regel, aangezien daar slechts 35% van de e-installateurs een toenemende noodzaak ziet om samen te werken met w-installateurs.

Uitdaging: hoe elkaar niet in de weg zitten?

De toegenomen samenwerking tussen de twee typen installateurs brengt ook praktische nadelen met zich mee; e-installateurs stellen dat de coördinatie van het werk steeds uitdagender wordt. Wie is aanwezig op welk moment om wat precies te doen? Beide typen installateurs zijn gewend om dingen te doen op hun manier en nu zijn ze gedwongen om plaats te maken voor elkaar. Dit kan vereisen dat de rol van de hoofdaannemer enigszins verandert; men zal, meer dan nu het geval is, de bouwprojecten nog strakker moeten managen en plannen.

  1. ONLINE BESTELLEN BEDREIGING VOOR DE GESPECIALISEERDE INSTALLATIE GROOTHANDEL

De elektrische installatie markt is zeer traditioneel. De laatste jaren is het aankoopgedrag echter toch veranderd omdat installateurs via meerder kanalen hun producten kunnen inkopen. In eerdere onderzoeken hebben we gezien dat de gespecialiseerde installatiegroothandel nog steeds verruit het belangrijkste kanaal is in deze markt.

Kijkend naar het aankoopgedrag van installateurs, het thema van de European Electrical Installation Monitor Q4 2019, zien we duidelijk dat online bestellen zeer snel is gegroeid onder e-installateurs.

 

 

Een bedreiging voor de groothandel

In het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland en Duitsland koopt meer dan 80% van de installateurs online. Online bestellen is erg populair geworden in deze vier landen. Dit kan in de toekomst een bedreiging vormen voor gespecialiseerde installatiegroothandels, omdat relatieopbouw moeilijker wordt wanneer installateurs stoppen met het bezoeken van de vestigingen van de groothandel. We weten immers dat relatieopbouw een van de belangrijkste hoekstenen van de groothandel is. In Polen, Spanje en Frankrijk is online kopen nog minder populair.

Tijdsefficiëntie is belangrijk

De categorieën verlichting en armaturen worden voornamelijk veel online gekocht door de installateurs. De belangrijkste reden die de installateurs geven voor het online kopen is dat het ofwel goedkoper  is of tijd bespaard. Vooral het tijdbesparende aspect is belangrijk. Dit verklaart ook waarom online bestellen populair is in die vier Europese landen, omdat het tekort aan arbeidskrachten ook in deze landen het hoogst is. Het tekort aan arbeidskrachten is veel lager in Spanje en Frankrijk, waardoor installateurs mogelijk minder onder druk komen te staan om daar online te gaan bestellen.

Groothandel nog steeds het populairste kanaal

We weten dat het tekort aan arbeidskrachten niet snel zal worden opgelost, en daarom verwachten we dat het online bestellen zal blijven toenemen. Een belangrijke reden om niet online te kopen is dat elektrische installateurs een gevoel van loyaliteit voelen ten opzichte van hun huidige aankooppunt, namelijk de gespecialiseerde installatiegroothandel in hun gebied. Zo bestelt 92% van de Nederlandse installateurs online en bestellen de meesten bij de gespecialiseerde installatiegroothandel (86%). Dit betekent dat de groothandel nog steeds het meest populaire kanaal is om elektrische installatie producten te kopen. Aan de andere kant bestelt 56% van de Nederlandse installateurs bij pure webwinkels. In het Verenigd Koninkrijk is dit zelfs 76%.

Online aankopen hebben invloed op de  hele industrie

In de European Electrical Installation Monitor Q4 2019 hebben we specifiek onderzoek gedaan naar online bestellen. Het aankoopgedrag is veranderd door online kanalen en installateurs zullen steeds meer online gaan betsellen. Voorlopig bestellen de meeste installateurs nog online bij de gespecialiseerde installatiegroothandel. Bestellen bij pure online winkels is echter ook al erg populair in sommige Europese landen. Deze ontwikkeling zal gevolgen hebben voor de gespecialiseerde installatiegroothandel, maar ook voor de industrie als geheel.

USP Marketing Consultancy BV is een marktonderzoeks- en adviesbureau dat onderzoek verricht naar en adviseert rond vraagstukken op het gebied van bouw, vastgoed en installatie. USP is continu actief in deze branches en werkt voor veel toonaangevende marktpartijen zoals brancheorganisaties, uitgevers, kennisinstituten, fabrikanten, handelsorganisaties, bouwbedrijven en installateurs. De installatiesector kenmerkt zich door ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing, ontwikkeling van nieuwe producten en concepten en het alsmaar belangrijker worden van de marketingfunctie. Voor meer informatie over USP; www.usp-mc.nl.

Mark de Graaf, consultant installatie, USP Marketing Consultancy

 

 

Meer artikelen van USP Marketing Consultancy, Business Unit Construction :

Het Klimaatakkoord, een weg naar meer duurzaamheid in Nederland


In het Klimaatakkoord hebben 195 landen, waaronder Nederland, afspraken gemaakt om maatregelen te nemen met als doel het tegenaan van de klimaatverandering. Dit betekent voor Nederland dat de CO2 uitstoot in 2030 fors verminderd zijn ten opzichte van 1990. Energietransitie en verduurzaming zijn belangrijke onderwerpen om deze doelstelling te bereiken. Met name de installatie sector moet forse aanp

Een aantal ontwikkelingen die kansen bieden voor de e-installateur


Al enkele jaren verzorgt USP een bijdrage in Elektropraktijk. Daarbij proberen we altijd met behulp van onderzoek data een licht te schijnen op thema’s die actueel en relevant zijn voor u als e-installateur. Dat heeft vaak betrekking op het thema van de desbetreffende editie. Dit keer neem ik u graag mee in een selectie van onderwerpen waarover USP Marketing Consultancy in 2020 heeft gepubliceerd.

De ‘old school’ vakbladen en het ‘nieuwe’ internet


De wereld om ons heen verandert snel door digitalisering en nieuwe media. Ook de manier van opdoen van inspiratie en vinden van informatie verandert hierdoor. Naast de ‘old school’ informatiebronnen zoals tijdschriften, beurzen en vertegenwoordigers zijn er ook redelijk nieuwe mediakanalen die gebruikt kunnen worden voor informatievoorziening. Niet alleen internet is een grote informatiebron gewor

De ‘old school’ vakbladen en het ‘nieuwe’ internet gaan hand in hand


De wereld om ons heen verandert snel door digitalisering en nieuwe media. Ook de manier van opdoen van inspiratie en vinden van informatie verandert hierdoor. Naast de ‘old school’ informatiebronnen zoals tijdschriften, beurzen en vertegenwoordigers zijn er ook redelijk nieuwe mediakanalen die gebruikt kunnen worden voor informatievoorziening. Niet alleen internet is een grote informatiebron gewor

Gebruik van prefab onmisbaar bij stedelijke vernieuwing


Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy (Q3, 2018) blijkt dat twee op de vijf bouwprojecten een vorm van prefab bevatten. Prefab is een goede oplossing voor veel uitdagingen die de bouw de komende jaren te wachten staat: arbeidstekorten, sneller en efficiënter bouwproces en binnenstedelijk bouwen.


Een reis door de tijd met KNX →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: