Overige

Fors meer verlichtingsarmaturen ingeleverd

Nederlanders hebben het afgelopen jaar aanzienlijk meer verlichtingsarmaturen ingeleverd (+ 33%), zo blijkt uit de voorlopige inzamelcijfers van LightRec en uitvoeringsorganisatie Wecycle. De inzameling van lampen bleef nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2017 (- 1%). De stijging is vooral toe te schrijven aan extra inspanningen binnen het professionele circuit (bouw-, installatie- en sloopsector) en campagnes gericht op de inzameling van armaturen.

Wecycle en LightRec hebben in 2018 flink ingezet op de inzameling van armaturen, onder meer door een intensieve landelijke (tv-)campagne gericht op het inleveren van zogeheten consumentenarmaturen (zoals bureaulampen, bedlampen of staande lampen). Deze vallen namelijk sinds de zomer van 2018 ook onder de inzamelregeling.

Inleverplekken verdubbeld

Net als afgelopen jaren investeerden LightRec en Wecycle in de uitbreiding en verbetering van het inzamelnetwerk. Het aantal inleverplekken voor verlichting bij supermarkten verdubbelde met plaatsing van inzamelmiddelen bij onder meer Albert Heijn in 2018 naar 2.500 en bereikte hiermee een landelijke dekking. Extra aandacht was er ook voor kringloopwinkels als inleverpunt voor afgedankte verlichting.

Samenwerking succesvol

De geïntensiveerde samenwerking met de sloopsector lijkt duidelijk vruchten af te werpen. Door meer recyclebakken op slooplocaties te plaatsen en inzameling en recycling op te nemen in sloopbestekken komen er steeds meer verlichtingsarmaturen in het inzamelsysteem terecht.

Gouden Bakkie

Ook het aandeel van de installatiesector vertoont een stijgende lijn, mede door het gericht stimuleren van de inzameling bij groothandels zoals Technische Unie en bij bouwmarkten. De inmiddels bekende Gouden Bakkie-campagne droeg opnieuw bij aan dit succes. Nieuw was een speciale campagne gericht op vakmensen uit Oost-Europa.

Hoogwaardig inzamelnetwerk

Volgen Gied van Hoorn, directeur van Stichting LightRec, blijft zijn organisatie zich ook de komende jaren inzetten om zoveel mogelijk verlichting in te zamelen. “We beschikken over een kwalitatief hoogwaardig inzamelnetwerk, zowel voor consumenten als professionals”, aldus Van Hoorn. “Ook zullen we onverminderd met voorlichtingscampagnes blijven inzetten om zo veel mogelijk professionals en consumenten te bereiken. We halen op wat mogelijk is.”

Lekstromen

Voor dit jaar is de focus van LightRec vooral gericht op het verder indammen van lekstromen, aldus Van Hoorn. “Dit vloeit voort uit het nieuwe Plan van Aanpak van het Monitoringsberaad, waarin producenten, verwerkers, gemeenten, retailers en overheid zijn vertegenwoordigd. Onze gezamenlijke ambitie is om het inzamelpercentage van afgedankte elektrische en elektronische apparaten, waar ook verlichting onder valt, te verhogen naar 65 procent. Voor gasontladingslampen halen we deze doelstelling, maar voor armaturen zullen we ons de komende jaren hard moeten blijven inspannen om lekstromen aan te kunnen pakken. Ledlampen en -armaturen komen nog maar mondjesmaat terug omdat zij een veel langere levensduur hebben dan gasontladingslampen. Vandaar ook de lichte daling in inzameling bij lampen.”

Naar led

Ook bereidt LightRec zich dit jaar voor op de versnelde transitie naar ledverlichting in de kantorenmarkt. Die moet uiterlijk in de zomer van 2020 volledig zijn overgeschakeld op led. “We verwachten dat er dan in relatief korte tijd heel veel gasontladingslampen vrijkomen en we willen er zeker van zijn dat deze in ons inzamelnetwerk terugkomen, zodat alle materialen een tweede leven kunnen krijgen en gasontladingslampen op de juiste manier worden verwerkt”, besluit Van Hoorn.

Meer artikelen van Stichting LightRec Nederland :

Nationale Recycleweek vraag aandacht voor e-waste


Kort geleden werd de tweede Nationale Recycleweek afgesloten. Een week waarin specifieke aandacht werd gevraagd voor het verantwoord inzamelen en verwerken van e-waste. De installatiebranche speelt hierin een belangrijke rol aangezien deze sector bij onder meer renovatieprojecten veel oude armaturen en lampen verwijdert en afvoert.

Multinationaal onderzoek naar online te verkrijgen producten


Tijdens een EucoLight-conferentie op 6 november in Brussel zijn de resultaten bekendgemaakt van een multinationaal onderzoek naar producten die online te koop worden aangeboden. EucoLight, de Europese organisatie voor het naleven van regels op het gebied van verlichting, heeft onderzoek verricht naar ruim 3000 producten die online te koop worden aangeboden in tien EU-landen.

“Nederland loopt voorop in aantal inzamelpunten”


Op 1 juli heeft Maurice Spee het bestuursvoorzitterschap van de stichting LightRec overgenomen van Martin de Jager. Samen met directeur Gied van Hoorn en een bevlogen bestuur achter zich, staat hij onder andere voor de uitdaging om het succes van de Stichting verder uit te bouwen en in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Zijn uitgangssituatie: een landelijk fijnmazig net van inzamelpunten en

Als eerste het licht aan tijdens Nationale Recycle Week


Stichting Lightrec, in Nederland namens producenten en importeurs verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van verlichting waaronder ook kwikhoudende tl-buizen en spaarlampen, richt de schijnwerpers in de eerste Nationale Recycle Week die van 14-20 oktober 2019 plaats vindt volledig op consumenten. Doel is om gedurende de week zo veel mogelijk lampen en armaturen, die nog in huis rondsling

Wecycle Gouden Bakkie Award voor bouwmarkt


De Gouden Bakkie Award is dit jaar verdiend door Intergamma (GAMMA, KARWEI) voor het succesvol inzamelen van consumentenverlichting. De prijs werd in ontvangst genomen op een bijzondere locatie: GAMMA-vestiging Leeuwenstein in Delft. Hier plaatste Wecycle in 2012 de eerste inzamelstraat. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen.

Ook ledlampen verdienen een tweede leven


De eerste generatie ledlampen, die vlak na de eeuwwisseling op de markt kwam, nadert het einde van de levensduur en wordt nu afgedankt door consumenten en professionals. Naar verwachting zal zet deze trend zich de komende jaren door, aangezien consumenten en bedrijven de afgelopen jaren massaal zijn overgestapt op ledverlichting. LightRec roept consumenten en professionals in om ook ledlampen apar

Ontwerpbesluit AVV lampen


Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft op 18 april 2019 een ontwerpbesluit gepresenteerd voor een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor de inzameling en recycling van lampen. Deze AVV zorgt ervoor dat afgedankte lampen, zoals oude spaarlampen en tl-buizen, ook in de komende vier jaar zorgvuldig zullen worden ingezameld voor recycling.

Nieuw bestuurslid Stichting LightRec


Alexander Buhmann (53, foto) is toegetreden tot het bestuur van stichting LightRec. Buhmann is werkzaam als manager producentenverantwoordelijkheid bij verlichtingsproducent LEDVANCE in München en zit namens deze organisatie in diverse besturen van inzamelsystemen in Europa. Hij volgt hiermee Julian Schaub op, die eerder namens OSRAM/LEDVANCE zitting had in het bestuur. LightRec is in Nederland op

Fors meer verlichtingsarmaturen ingeleverd


Nederlanders hebben het afgelopen jaar aanzienlijk meer verlichtingsarmaturen ingeleverd (+ 33%), zo blijkt uit de voorlopige inzamelcijfers van LightRec en uitvoeringsorganisatie Wecycle. De inzameling van lampen bleef nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2017 (- 1%). De stijging is vooral toe te schrijven aan extra inspanningen binnen het professionele circuit (bouw-, installatie- en sloopsector)


Robuuste drukknoppen →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: