Verlichting / LED

Multinationaal onderzoek naar online te verkrijgen producten

Tijdens een EucoLight-conferentie op 6 november in Brussel zijn de resultaten bekendgemaakt van een multinationaal onderzoek naar producten die online te koop worden aangeboden. EucoLight, de Europese organisatie voor het naleven van regels op het gebied van verlichting, heeft onderzoek verricht naar ruim 3000 producten die online te koop worden aangeboden in tien EU-landen.

Samenvatting van de resultaten van het EucoLight onderzoek, uitgevoerd tussen juli en september 2019.

 

Uit de resultaten blijkt dat een uitzonderlijk groot aantal van deze producten niet voldoet aan landelijke voorwaarden voor financiering van de verwerking volgens de Europese richtlijn voor afgedankte elektrische elektronische apparatuur (WEEE). Producten die niet voldoen aan de richtlijn werden aangetroffen in een groot aantal verschillende productgroepen, maar de resultaten waren met name problematisch bij kleinere producten, zoals ledlampen, waarvan maar liefst 78 – 100% niet voldeed aan de richtlijn.

Concurrentievoordeel

EucoLight-voorzitter Hervé Grimaud zei hierover: “Wij zijn zeer verontrust over de hoge mate van ontwijking aan WEEE-verplichtingen die door ons onderzoek aan het licht kwam. Gekoppeld aan de snelle toename van het aantal verkopen via online kanalen betekent het oneerlijke concurrentievoordeel een reëel commercieel nadeel voor ondernemingen die zich wel aan de regels houden.”

Mazen in de wet sluiten

Afgevaardigden uit Duitsland, Spanje, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk presenteerden de laatste stand van zaken ten aanzien van het bestrijden van de ontwijking op hun nationaal grondgebied, waarbij verschillende methoden aan de orde kwamen om mazen in de wet te sluiten en handhaving te verbeteren. Vertegenwoordigers van de Commissie presenteerden oplossingen voor de langere termijn binnen de Afvalrichtlijn en een nieuwe Digital Services Act.

Niet verantwoordelijk

Ook afgevaardigden van online platforms deelden hun visie op de zaak. Sommigen van hen stelden dat zij niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor naleving van de WEEE-richtlijn, terwijl anderen aangaven bereid te zijn hun verantwoordelijkheid in een nieuw wettelijk kader te aanvaarden.

De EucoLight conferentie van 6 november 2019 betrof de verantwoordelijkheid van producenten en importeurs en
de naleving van WEEE richtlijnen. Aanwezigen waren leden van de Europese Commissie voor Milieu, stichtingen die
de productcategorie lampen behartigen, maar ook enkele woordvoerders namens grote online retailplatforms.

Paneldiscussie

De conferentie werd afgesloten met een paneldiscussie, die leidde tot de conclusie dat niet-naleving van de WEEE-richtlijn aanzienlijke economische schade berokkent aan Europese handelaren en producenten die zich wel aan de regels houden, alsmede aan hun WEEE-nalevingsprogramma’s.

Aanpakken

In een reactie op de uitkomst van de discussie zei secretaris-generaal Marc Guiraud: “Het lijkt waarschijnlijk dat Lidstaten deze onrechtvaardige situatie op uiteenlopende manieren zullen aanpakken. De oorzaak hiervoor is deels gelegen in het feit dat de schaal waarop dit probleem zich voordoet betekent dat we snel moeten handelen, er is geen tijd om te wachten tot EU-brede oplossingen volledig zijn geïmplementeerd. Ten aanzien van de afweging welke aanpak de meest geschikte is, adviseert EucoLight alle Lidstaten om online verkoopplatforms te verplichten de rol van producent op zich te nemen met betrekking tot alle producten die via hen het nationaal grondgebied betreden.”

Meer artikelen van Stichting LightRec Nederland :

Nationale Recycleweek vraag aandacht voor e-waste


Kort geleden werd de tweede Nationale Recycleweek afgesloten. Een week waarin specifieke aandacht werd gevraagd voor het verantwoord inzamelen en verwerken van e-waste. De installatiebranche speelt hierin een belangrijke rol aangezien deze sector bij onder meer renovatieprojecten veel oude armaturen en lampen verwijdert en afvoert.

Multinationaal onderzoek naar online te verkrijgen producten


Tijdens een EucoLight-conferentie op 6 november in Brussel zijn de resultaten bekendgemaakt van een multinationaal onderzoek naar producten die online te koop worden aangeboden. EucoLight, de Europese organisatie voor het naleven van regels op het gebied van verlichting, heeft onderzoek verricht naar ruim 3000 producten die online te koop worden aangeboden in tien EU-landen.

“Nederland loopt voorop in aantal inzamelpunten”


Op 1 juli heeft Maurice Spee het bestuursvoorzitterschap van de stichting LightRec overgenomen van Martin de Jager. Samen met directeur Gied van Hoorn en een bevlogen bestuur achter zich, staat hij onder andere voor de uitdaging om het succes van de Stichting verder uit te bouwen en in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Zijn uitgangssituatie: een landelijk fijnmazig net van inzamelpunten en

Als eerste het licht aan tijdens Nationale Recycle Week


Stichting Lightrec, in Nederland namens producenten en importeurs verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van verlichting waaronder ook kwikhoudende tl-buizen en spaarlampen, richt de schijnwerpers in de eerste Nationale Recycle Week die van 14-20 oktober 2019 plaats vindt volledig op consumenten. Doel is om gedurende de week zo veel mogelijk lampen en armaturen, die nog in huis rondsling

Wecycle Gouden Bakkie Award voor bouwmarkt


De Gouden Bakkie Award is dit jaar verdiend door Intergamma (GAMMA, KARWEI) voor het succesvol inzamelen van consumentenverlichting. De prijs werd in ontvangst genomen op een bijzondere locatie: GAMMA-vestiging Leeuwenstein in Delft. Hier plaatste Wecycle in 2012 de eerste inzamelstraat. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen.

Ook ledlampen verdienen een tweede leven


De eerste generatie ledlampen, die vlak na de eeuwwisseling op de markt kwam, nadert het einde van de levensduur en wordt nu afgedankt door consumenten en professionals. Naar verwachting zal zet deze trend zich de komende jaren door, aangezien consumenten en bedrijven de afgelopen jaren massaal zijn overgestapt op ledverlichting. LightRec roept consumenten en professionals in om ook ledlampen apar

Ontwerpbesluit AVV lampen


Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft op 18 april 2019 een ontwerpbesluit gepresenteerd voor een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor de inzameling en recycling van lampen. Deze AVV zorgt ervoor dat afgedankte lampen, zoals oude spaarlampen en tl-buizen, ook in de komende vier jaar zorgvuldig zullen worden ingezameld voor recycling.

Nieuw bestuurslid Stichting LightRec


Alexander Buhmann (53, foto) is toegetreden tot het bestuur van stichting LightRec. Buhmann is werkzaam als manager producentenverantwoordelijkheid bij verlichtingsproducent LEDVANCE in München en zit namens deze organisatie in diverse besturen van inzamelsystemen in Europa. Hij volgt hiermee Julian Schaub op, die eerder namens OSRAM/LEDVANCE zitting had in het bestuur. LightRec is in Nederland op

Fors meer verlichtingsarmaturen ingeleverd


Nederlanders hebben het afgelopen jaar aanzienlijk meer verlichtingsarmaturen ingeleverd (+ 33%), zo blijkt uit de voorlopige inzamelcijfers van LightRec en uitvoeringsorganisatie Wecycle. De inzameling van lampen bleef nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2017 (- 1%). De stijging is vooral toe te schrijven aan extra inspanningen binnen het professionele circuit (bouw-, installatie- en sloopsector)


“Nederland loopt voorop in aantal inzamelpunten” →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: