Duurzame energie

Renovatie: verplichte toepassing hernieuwbare energie

Binnenkort is het verplicht om ook bij renovaties zonnepanelen of een warmtepomp toe te passen. Deze verplichting geldt vanaf 30 juni 2021. Bij nieuwbouw geldt deze regel om hernieuwbare energie toe te passen al sinds 1 januari van dit jaar.

Foto Jukka Niittymaa

 

De nieuwe regelgeving hangt samen met Europese richtlijnen die op 11 december 2018 zijn ingegaan (Renewable Energy Directive II, kortweg REDII). Ook Nederland dient hieraan te voldoen en wel uiterlijk op 30 juni van dit jaar. Doel is om broeikasgasemissies te reduceren teneinde de in Parijs afgesproken klimaatdoelstellingen te kunnen bereiken.


Stap er overheen! →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: