Verlichting / LED

‘Extra groene’ straatverlichting voor Bloemendaal

Circulaire, duurzame straatverlichting met een puur Nederlandse uitstraling, geproduceerd door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeente Bloemendaal is het gelukt dit voor de kernen Bloemendaal en Aerdenhout voor elkaar te krijgen en momenteel worden hier dagelijks 50 oude armaturen en masten vervangen door de nieuwe Luxis en Friso Kramer exemplaren.

Met deze verlichting zal Bloemendaal 20 jaar gegarandeerd zijn van goede verlichting.

 

De Luxis.

Na een ingenieuze aanbesteding, waarin de gemeente hoge eisen stelde, is het Amsterdamse verlichtingsbedrijf Lightwell de winnaar geworden. De uitslag liet geen twijfel en de eerste van de ruim 1200 armaturen worden nu geplaatst. Dit ligt in lijn met de verduurzamings- ambitie van de regio, waarin diverse gemeenten met elkaar hebben afgesproken om alles op alles te zetten met oog op het realiseren van de doelstellingen van het Parijse klimaatakkoord.


Circulaire gemeente

Gemeente Bloemendaal heeft in de zomer van 2018 een convenant getekend waarmee de gemeente zichzelf ten doel stelde circulair in te kopen. Dat betekent dat het van leveranciers eist dat zij inzicht hebben en geven in de milieu-impact van hun producten. De Metropool Regio Amsterdam ondersteunt het initiatief dat verder gericht is op sociaal-bewust inkopen, dus met oog voor mens en werkomstandigheden. Burgemeester Elbert Roest is trots: “Dat het Bloemendaal lukt om zaken als circulariteit succesvol in een aanbesteding te krijgen is een prestatie om trots op te zijn. En het was natuurlijk spannend omdat we niet zeker wisten of de markt er al klaar voor was. Lightwell bleek dat te zijn, zij gaven ons een heel duidelijk inzicht in hoe zij hun producten duurzaam produceren en hoe zij in de productieketen steeds weer oog houden voor verbeteringen.” Voor Lightwell-verkoopdirecteur Virgil Warnars was de winst minder verrassend: “Wij zijn hier al jaren mee bezig en hebben met onze ingenieurs veel kennis in huis om hier invulling aan te geven. Zo is onze ingenieur Florian Mesch op dit onderwerp Cum Laude afgestudeerd aan de TU Delft en produceren wij al jarenlang bij een sociaal werkbedrijf. Daar zetten wij mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk om de armaturen te produceren, ook de armaturen voor Bloemendaal. Daarmee zijn circulariteit en sociale-productie mooi in balans.”

De Friso Kramer.

Friso Kramer vormgeving

Los van de productiewijze en milieu-impact wil Bloemendaal natuurlijk ook gewoon mooie straatverlichting. De armaturen zijn ontworpen volgens het Dutch Design principe: minimalistisch en in balans met de omgeving. De recent overleden iconische vormgever Friso Kramer (1922-2019) is de ontwerper van de armaturen die op de lage masten komen te staan. Hij was sinds begin 2011 verbonden aan Lightwell en hielp het toen kleine start-up bedrijf bij productontwikkeling en vormvisie. Bij zijn overlijden kwam hij weer prominent in de aandacht te staan, mede omdat zijn Revolt stoel in het collectieve geheugen van vele Nederlanders zit, net als dus het Friso Kramer led-armatuur dat in Bloemendaal wordt geplaatst. Met deze verlichting zal Bloemendaal 20 jaar gegarandeerd zijn van goede verlichting en zijn de installaties weer helemaal up-to-date. De werkzaamheden vinden plaats vóór en na de zomervakantie.

Meer artikelen van Lightwell :

‘Extra groene’ straatverlichting voor Bloemendaal


Circulaire, duurzame straatverlichting met een puur Nederlandse uitstraling, geproduceerd door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeente Bloemendaal is het gelukt dit voor de kernen Bloemendaal en Aerdenhout voor elkaar te krijgen en momenteel worden hier dagelijks 50 oude armaturen en masten vervangen door de nieuwe Luxis en Friso Kramer exemplaren.


Fiberinspectie →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: