Duurzame energie

2021: meer groene stroom, meer CO2

Uit een analyse van Energiebedrijf Zonneplan blijkt dat in 2021 ruim 26% van de gebruikte stroom in Nederland afkomstig was van windturbines en PV-panelen. Ten opzichte van 2020 is hiermee het aandeel van duurzame energiebronnen gestegen met bijna 5%.

Tegenover deze positieve ontwikkeling stond 2021 echter ook voor een toename van het aandeel kolencentrales ten koste van de gascentrales. De achterliggende reden is de stijgende gasprijs als gevolg van de gascrisis. Omdat kolencentrales echter gemiddeld twee keer zoveel CO2 uitstoten als gascentrales, lag de koolstofintensiteit in 2021 ruim 72% hoger dan in 2020. Hiermee is de dalende trend van de voorgaande drie jaar doorbroken.

www.zonneplan.nl

0623355122


Verlichting voor grote hallen →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: