Overige

3 gerenommeerde energie cursussen voortgezet

TVVL breidt haar cursusaanbod uit met 3 gerenommeerde cursussen die al vele jaren door voormalig F&B Kennispartner in Energie en Milieu zijn gegeven. TVVL richt zich met deze cursussen op een nieuwe discipline binnen het huidige cursusaanbod: Energie. Centraal in deze cursussen staan kostenbesparing en verduurzaming van energie in de organisatie. De cursussen ‘Energiecoördinator’, ‘Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED)’ en ‘Warmtenetten in 2 dagen’ starten alle 3 begin november 2019.

De energietransitie vraagt nieuwe kennis en vaardigheden. Daar tegenover staat een tekort aan technisch geschoolde vakmensen. Met de uitbreiding van een nieuwe discipline binnen het cursusaanbod draagt TVVL bij aan een oplossing voor de uitdagingen van de arbeidsmarkt: het opleiden en bijscholen van technische professionals.

Energiecoördinator

Aandacht voor energiebeheer is niet alleen nodig uit zorg voor het klimaat, het bespaart ook veel geld. Om een energieadvies op maat voor organisaties (utiliteit en / of industrie) uit te kunnen brengen is deskundigheid nodig. Vaak zijn met het toepassen van eenvoudige maatregelen al forse besparingen op de energienota te realiseren. De TVVL cursus ‘Energiecoördinator’ verschaft dé energiekennis die een professional nodig heeft om zijn / haar functie goed uit te oefenen.

Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED)

Vanaf 2015 zijn grotere organisaties (utiliteit en industrie) verplicht om vierjaarlijks een energieaudit uit te voeren. Het bevoegd gezag (gemeente, omgevingsdienst of provincie) controleert de energieaudit op kwaliteit en kwantiteit. Het opstellen van een vierjaarlijkse energieaudit is een wettelijke verplichting vanuit de Europese Energy Efficiency Directive (EED). Deze cursus stelt een professional in staat om (grotendeels) zelfstandig een EED-energieaudit van zijn / haar organisatie te maken en te beoordelen.

Warmtenetten in 2 dagen

Aardgas verdwijnt uit de Nederlandse woningen en gebouwen. De verplichting om nieuwe woningen aan te sluiten op aardgas is al verdwenen. De verwarming gaat voor een deel gebeuren via warmtenetten die worden gevoed door restwarmte uit industrie, energiebedrijven, afvalverbranding en warm water uit geothermie. De cursus ‘Warmtenetten in 2 dagen’ gaat in op actualiteit, beleid, techniek, aanleg en onderhoud en financiering.

Aanmelden

Alle 3 de cursussen starten begin november 2019. Meer informatie over startdata, lestijden en inschrijven vind je op de website.

Meer artikelen van TVVL :

Overname van AcademyNL door TVVL


Met de overname van AcademyNL heeft TVVL een volgende stap genomen om een omgeving te creëren waarin professionals vakinhoudelijk een bijdrage aan onze sector kunnen leveren. Sinds september 2019 verzorgde TVVL al met veel plezier en energie de uitvoering van de opleidingen en het secretariaat van AcademyNL. Mede door het wederzijdse vertrouwen en respect wat in de afgelopen maanden is opgebouwd h

Ontwerpstrategie circulaire installaties


Vanuit de markt is er al veel aandacht voor circulaire bouwmaterialen, maar over circulaire gebouwinstallaties is nog weinig bekend. Dit ondanks dat een aanzienlijk percentage van het materiaalgebruik bij een gemiddeld nieuwbouwproject bestaat uit het materiaalgebruik voor gebouwinstallaties. De hoeveelheid grondstoffen op onze planeet is echter eindig. Om niet eindig te zijn in wat we produceren

Duurzame samenwerking in opleiden


Sinds de start van AcademyNL in 2011 zet de stichting zich in voor de ontwikkeling van een opleidingspakket om energiebesparing en beperking van CO2-uitstoot in de bouw en installatietechniek structureel te bevorderen. Tegelijkertijd wil de stichting de noodzaak van integraal denken en doen structureel aanpakken. Na een jarenlange samenwerking met voormalig F&B Kennispartner in Energie en Milieu h

3 gerenommeerde energie cursussen voortgezet


TVVL breidt haar cursusaanbod uit met 3 gerenommeerde cursussen die al vele jaren door voormalig F&B Kennispartner in Energie en Milieu zijn gegeven. TVVL richt zich met deze cursussen op een nieuwe discipline binnen het huidige cursusaanbod: Energie. Centraal in deze cursussen staan kostenbesparing en verduurzaming van energie in de organisatie. De cursussen ‘Energiecoördinator’, ‘Europese Energi

Samen sterker tijdens Building Holland 2019


In 2017 stond TVVL samen met vier kennispartners op Building Holland in de RAI Amsterdam. In 2018 stonden ze er samen met veertien kennispartners en bedrijfsleden en voor 2019 vormen zij samen met maar liefst twintig kennispartners en bedrijfsleden het TVVL Kennisplein tijdens Building Holland 2019. Met ‘Energie voor de toekomst’ staat het TVVL Kennisplein in het teken van kennisdelen, kennisoverd

Online kennisplatform voor de installatiesector


Samen met andere professionals in de installatietechniek online samenwerken aan technische uitdagingen van de toekomst. Dat is vanaf nu mogelijk met TVVL Connect. Tijdens de jaarlijkse TVVL Techniekdag op 14 november 2018 lanceerde TVVL dit nieuwe online kennisplatform, waarmee de vereniging ontmoetingen en verbindingen nu ook online mogelijk maakt.

Oplossing voor tekort aan hoogopgeleide technische professionals


Vanaf februari 2019 biedt TVVL met haar nieuw opleidingstraject TVVL Talent Academy een oplossing voor het tekort aan hoogopgeleid technische professionals. Binnen 1,5 jaar worden technisch geschoolde mbo’ers en zij-instromers met een hbo opleiding begeleid van een stevige basis naar een post-hbo diploma Hogere Elektrotechniek of Luchtbehandelingstechniek (specialisatie binnen Werktuigkunde).

Ontwerpen van elektrische bedrijfsinstallaties


Adviseurs, inspecteurs, ontwerpers en werkvoorbereiders die zich bezighouden met elektrische bedrijfsinstallaties moeten gedegen (toegepaste) kennis hebben van het Bouwbesluit, NEN 1010 en aanverwante normen om een installatie veilig en adequaat te kunnen ontwerpen, installeren en beheren. De TVVL uitgave ‘Ontwerpen en berekenen van elektrische bedrijfsinstallaties’ is opgesteld om deze vaardighed


Gecertificeerde netstroomanalyse →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: