Overige

Commentaarronde norm tonaal geluid ook voor gebouwinstallaties

Installaties voor warmte- of koudeopwekking mogen niet te veel geluid maken. Het Bouwbesluit 2012 bevat de grenswaarden hiervoor. NEN 5077 geeft de bepalingsmethode voor installaties die in een gebouw staan. Een aanpassing ligt nu voor openbare consultatie. Belanghebbenden kunnen tot 10 oktober 2020 commentaar geven.

Het ministerie van BZK werkt, in samenspraak met de markt, aan aanpassing van de regeling bouwbesluit voor buiten opgestelde installaties voor warmte- en koudeopwekking. NEN werkt aan een vergelijkbare aanpassing van NEN 5077. De normcommissie Geluidwering in gebouwen, waarin de geluidmarkt is vertegenwoordigd, heeft een ontwerp gemaakt voor een wijzigingsblad. Daarmee worden binnen opgestelde warmtepompen en airco’s op een vergelijkbare manier gemeten als soortgelijke installaties die buiten staan.

 

Tonaal geluid

Belangrijkste wijziging in NEN 5077 is de toevoeging van een correctie voor tonaal geluid, dit is geluid waarbij één toonhoogte veel harder klinkt dan andere tonen. Installaties hoor je dan piepen of brommen – iets wat de meeste mensen storend vinden. De huidige methode bepaalt het geluid voor alle toonhoogtes tezamen, indien een specifieke toon eruit springt, wordt deze nu nog niet zwaarder gewogen.

 

Maximaal 6 dB correctie

Het meten van tonaal geluid gaat volgens een precieze, smalbandige, methode, volgens ISO/PAS 20065. In de voorgestelde regelgeving voor buitengeluid mag tot 2024 een eenvoudigere Zwitserse methode worden gebruikt. In de voorgestelde NEN 5077 mag deze methode ter indicatie worden gebruikt. Bij binnengeluid speelt naast luchtgeluidoverdracht ook contactgeluidoverdracht een rol. Er wordt nu zowel voor buitengeluid als bij NEN 5077 een correctie tot maximaal 6 dB (in stappen van 1 dB) voorgesteld op basis van NEN-ISO 1996-2, Tabel J.1.

 

Leveren van commentaar op de norm kan op www.normontwerpen.nen.nl voor 10 oktober 2020.


Orange Climate verlengt het kennispartnerschap bij TVVL →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: