Overige

De ‘old school’ vakbladen en het ‘nieuwe’ internet gaan hand in hand

De wereld om ons heen verandert snel door digitalisering en nieuwe media. Ook de manier van opdoen van inspiratie en vinden van informatie verandert hierdoor. Naast de ‘old school’ informatiebronnen zoals tijdschriften, beurzen en vertegenwoordigers zijn er ook redelijk nieuwe mediakanalen die gebruikt kunnen worden voor informatievoorziening. Niet alleen internet is een grote informatiebron geworden, maar ook ontwikkelingen als social media beginnen hun positie op het gebied van informatievoorziening op te eisen binnen de installatiewereld. Op welke manieren wordt media gebruikt door u en uw concullega’s? En naar wat voor soort informatie wordt er gezocht?

Dit artikel is gebaseerd op informatie van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy. Het heeft betrekking op het meest recente onderzoek van USP naar dit onderwerp. Voor dit onderzoek worden ieder kwartaal E-installateurs in zeven landen ondervraagd. Ieder kwartaal kent een specifiek en actueel thema. Op deze plaats deel ik graag enkele resultaten met u uit een recente editie, met als thema ‘media orientation & consumption’. Dit onderzoek is in 2019 uitgevoerd en geeft inzichten in de ontwikkeling hoe installateurs zich via oriënteren via traditionele media, zoals tijdschriften en beurzen, en nieuwe (online) media.

Traditionele media: vakbladen

Kijkend naar de oriëntatie via traditionele media blijkt dat installateurs zich voornamelijk oriënteren via professionele vakbladen, vakbladen van de fabrikant en productdocumentatie. In 2017 luisterde de installateur al nauwelijks naar reclame op de radio, maar dit is de afgelopen twee jaar zelfs nog sterker afgenomen. Daarentegen leest minstens 81% van de installateurs wel eens professionele tijdschriften en tijdschriften van de fabrikant. Dit doen ze voornamelijk om op de hoogte te blijven van nieuwe producten en innovaties. Bijna één op de vijf installateurs werkzaam bij grotere installatiebedrijven leest een professioneel tijdschrift om de trends en ontwikkelingen bij te houden. Tot slot leest bijna één op de vijf installateurs het tijdschrift van de fabrikant om op de hoogte te blijven van de technische productinformatie.

Traditionele media: beurzen en vertegenwoordigers

Van alle geïnterviewde installateurs bezoekt 88% van de installateurs wel eens een beurs. De installateurs die een beurs bezoeken doen dit ongeveer twee keer per jaar. De meest populaire beurzen zijn Elektrotechniek in Utrecht (20%) en de Elektro vakbeurs Hardenberg (15%). Installateurs gaan naar de beurs om nieuwe producten en innovaties te bekijken. Daarnaast gaan grotere bedrijven ook regelmatig naar een beurs om te netwerken. De verwachting is dat bijna vier van de vijf installateurs de komende twee jaar ongeveer evenveel beurzen bezoekt als nu.  

 

Ook geeft iets meer dan drie kwart van de installateurs aan wel eens bezocht te worden door een vertegenwoordiger. Dit wordt echter niet altijd gewaardeerd. Bijna de helft van de installateurs geeft aan dat ze dit enkel waarderen als ze de vertegenwoordiger zelf hebben uitgenodigd. Wanneer ze bezocht worden door een vertegenwoordiger dan waarderen de installateurs het voornamelijk dat hen iets wordt verteld over de innovaties en nieuwe producten.

Nieuwe media: internet

Naast de traditionele media maakt de installateur ook veel gebruik van nieuwe media als internet. Bijna iedere installateur (93%) gebruikt wel eens het internet om informatie te zoeken. Denk hierbij aan het gebruik van digitale productdocumenten, bezoeken van websites van fabrikanten en groothandel of het lezen van digitale tijdschriften. Dit is niet vreemd, want in deze digitale wereld heeft bijna iedereen wel een smartphone waarop je informatie kan vinden. Zeker wanneer men op locatie is, is internet dus een fijne bron om iets op te zoeken. Zo’n 34% van de installateurs gebruikt dan ook het internet om informatie te vinden wanneer zij op locatie aan het werk zijn.

Men gebruikt het internet om technische informatie van producten en merken te vinden. Hierbij maken installateurs voornamelijk gebruik van websites van fabrikanten en handelaren. Waar de grotere bedrijven eerder zoeken op de site van een fabrikant, kiest een kleiner bedrijf voor de site van een handelaar. Populaire websites zijn Technische Unie, Hager en Oosterberg. Naast het vinden van technische informatie worden de site ook vaak gebruikt voor de installatie instructies. Het lijkt er dus op dat het internet erg handig is op locatie omdat men makkelijk informatie kan opzoeken over bijvoorbeeld producten die niet vaak gebruikt worden.

Nieuwe media: social media

Waar het internet gebruikt wordt voor het opzoeken van innovaties en technische productspecificaties, wordt social media veel gebruikt voor netwerken, plaatsen van vacatures en recruiten van nieuwe werknemers. De meest gebruikte social media zijn zakelijke platforms als LinkedIn. Niet alleen het bezoeken van een beurs is handig om te netwerken. Ook het sociale platform LinkedIn wordt door 49% van de installateurs gebruikt. Als we dit vergelijken met een onderzoek van Bouwkennis in 2017 is dit flink gestegen. In 2017 was het gebruik van LinkedIn onder E-installateurs 38%. Verder gebruikt 37% van de installateurs WhatsApp voor zakelijke doeleinden. Ook deze app wordt gebruikt voor bijvoorbeeld netwerken. Daarnaast gebruiken kleinere bedrijven dit bijvoorbeeld om te communiceren met de klant. Social media als Instagram wordt nauwelijks gebruikt door installateurs.

Toch gebruiken weinig installateurs nog social media. Naar mijn mening valt er nog veel te halen uit het gebruik van social media voor E-installateurs. Via een platform als WhatsApp kan je laagdrempelig communiceren met de klant. Dit leidt ertoe dat de klant ook makkelijker contact opneemt, ook kunnen via dit platform makkelijker foto’s verstuurd worden van een mankement en kan de installateur mogelijk advies geven op afstand. Daarnaast blijf je zichtbaar voor de klant door berichten te plaatsen over bijvoorbeeld projecten of nieuwe ontwikkelingen op een platform als LinkedIn of Facebook. Dit alles leidt tot een makkelijkere bereikbaarheid voor de klant, wat weer kan leiden tot een hogere klanttevredenheid.

Concluderend, ‘old school’ tijdschrift en internet gaan door een deur.

Hoewel het gebruik van internet niet meer weg te denken is in de samenleving, blijft het bezoeken van beurzen en het lezen van vakbladen ook nog steeds gebruikelijk onder installateurs. Het een sluit het ander niet uit. Toch wordt het internet net iets vaker gebruikt dan de traditionele media (93% versus 81%). Dit is logisch, want internet is in deze digitale wereld altijd bij de hand. Op zowel traditionele media als op het internet zoeken installateurs voornamelijk naar innovaties en nieuwe producten. Daarnaast wordt internet regelmatig gebruikt om handleidingen en technische productinformatie op te zoeken. Social media worden vooral gebruikt om contacten te onderhouden, vacatures te plaatsen en om nieuwe werknemers te recruiten. Toch wordt social media nog niet ontzettend veel gebruikt door installateurs. Mijns inziens, valt er nog meer te halen uit het gebruik van social media. De installateur kan makkelijker contact onderhouden met de klant via bijvoorbeeld WhatsApp. Deze manier van communicatie is laagdrempelig en zorgt ervoor dat een klant makkelijker contact opneemt. Dit kan leiden tot een grotere klanttevredenheid.

USP Marketing Consultancy BV is een marktonderzoeks- en adviesbureau dat onderzoek verricht naar en adviseert rond vraagstukken op het gebied van bouw, vastgoed en installatie. USP is continu actief in deze branches en werkt voor veel toonaangevende marktpartijen zoals brancheorganisaties, uitgevers, kennisinstituten, fabrikanten, handelsorganisaties, bouwbedrijven en installateurs. De installatiesector kenmerkt zich door ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing, ontwikkeling van nieuwe producten en concepten en het alsmaar belangrijker worden van de marketingfunctie. Voor meer informatie over USP; www.usp-mc.nl.

Grace Greeve, USP Marketing Consultancy

Meer artikelen van USP Marketing Consultancy, Business Unit Construction :

Meeste korting op kabels en bedrading


E-installateurs zien de technische groothandel nog altijd als hun belangrijkste aankoopkanaal. Bijna elke installateur die hier zijn producten inkoopt, ontvangt ook een korting van de groothandel. Naast een overeenkomst met de technische groothandel heeft bijna één op de drie Nederlandse installateurs ook een jaarlijkse bonusovereenkomst met de fabrikant. In dit artikel wordt omschreven waar die o

Het Klimaatakkoord, een weg naar meer duurzaamheid in Nederland


In het Klimaatakkoord hebben 195 landen, waaronder Nederland, afspraken gemaakt om maatregelen te nemen met als doel het tegenaan van de klimaatverandering. Dit betekent voor Nederland dat de CO2 uitstoot in 2030 fors verminderd zijn ten opzichte van 1990. Energietransitie en verduurzaming zijn belangrijke onderwerpen om deze doelstelling te bereiken. Met name de installatie sector moet forse aanp

Een aantal ontwikkelingen die kansen bieden voor de e-installateur


Al enkele jaren verzorgt USP een bijdrage in Elektropraktijk. Daarbij proberen we altijd met behulp van onderzoek data een licht te schijnen op thema’s die actueel en relevant zijn voor u als e-installateur. Dat heeft vaak betrekking op het thema van de desbetreffende editie. Dit keer neem ik u graag mee in een selectie van onderwerpen waarover USP Marketing Consultancy in 2020 heeft gepubliceerd.

De ‘old school’ vakbladen en het ‘nieuwe’ internet


De wereld om ons heen verandert snel door digitalisering en nieuwe media. Ook de manier van opdoen van inspiratie en vinden van informatie verandert hierdoor. Naast de ‘old school’ informatiebronnen zoals tijdschriften, beurzen en vertegenwoordigers zijn er ook redelijk nieuwe mediakanalen die gebruikt kunnen worden voor informatievoorziening. Niet alleen internet is een grote informatiebron gewor

De ‘old school’ vakbladen en het ‘nieuwe’ internet gaan hand in hand


De wereld om ons heen verandert snel door digitalisering en nieuwe media. Ook de manier van opdoen van inspiratie en vinden van informatie verandert hierdoor. Naast de ‘old school’ informatiebronnen zoals tijdschriften, beurzen en vertegenwoordigers zijn er ook redelijk nieuwe mediakanalen die gebruikt kunnen worden voor informatievoorziening. Niet alleen internet is een grote informatiebron gewor

Gebruik van prefab onmisbaar bij stedelijke vernieuwing


Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy (Q3, 2018) blijkt dat twee op de vijf bouwprojecten een vorm van prefab bevatten. Prefab is een goede oplossing voor veel uitdagingen die de bouw de komende jaren te wachten staat: arbeidstekorten, sneller en efficiënter bouwproces en binnenstedelijk bouwen.


KNX-impulsdrukkers →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: