Overige

Energietransitie grootste uitdaging

In de nieuwsbrief van NVDE is een groot interview met de minister van klimaat en energie – Rob Jetten – geplaatst. Hierin geeft hij aan dat de energietransitie de grootste uitdaging is voor deze generatie.

Zijn top drie beleidsissues hebben dan ook betrekking op het strak sturen van het Klimaatbeleid, het normeren en beprijzen van duurzame energie en CO2 reducerende technieken én het afstemmen van de wetgeving op de energietransitie. “Veel van onze Wetten zijn geschreven in een hele andere tijd”, geeft Jetten aan. “Een tijd waarin klimaatverandering en duurzaamheid nog veel minder prominent op de agenda stonden dan nu. Daarom wil ik tempo maken met essentiële wetten als de Warmtewet en de Energiewet, omdat ik ervan overtuigd ben dat duidelijke spelregels, met daarin een stevige duurzaamheidscomponent, als vliegwiel kunnen dienen voor de transitie.”

Over de NVDE weet hij: “De NVDE vervult een sleutelrol in de energietransitie. Het zijn voor een belangrijk deel haar leden die er uiteindelijk voor gaan zorgen dat onze energievoorziening stap voor stap groener wordt. Daarnaast denk ik dat de NVDE een voortrekkersrol kan spelen in het activeren van andere bedrijven en organisaties. Uiteindelijk gaat het er ook om dat meer en meer partijen, die nu nog grotendeels in fossiel zitten, gaan zien dat duurzame projecten de toekomst zijn én dat voor steeds meer duurzame projecten een sluitende business case bestaat.”

Tot slot: “Een van de belangrijkste uitdagingen voor de energietransitie is het tekort aan (technisch) personeel. De vraag naar technici en ICT’ers groeit ook nog steeds, waardoor er helaas geen realistische quick fix is. Dit complexe vraagstuk vraagt om actie van veel verschillende partijen; werkgevers, werknemers, onderwijsinstellingen en de overheid. Alleen gezamenlijk lukt het om een antwoord te geven op deze tekorten.”

Het volledige interview is hier te lezen.


CO2-emissiecalculator →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: