Duurzame energie

Geluidsscherm van de toekomst?

Rijkswaterstaat, TNO en Heijmans presenteerden onlangs tijdens het zonne-energiecongres Sunday de eerste testresultaten van het zonnegeluidsscherm Solar Highways. Dit geluidsscherm met geïntegreerde zonnepanelen werd afgelopen februari – aan de oostzijde van de snelweg A50 in Uden – geopend door minister Cora van Nieuwenhuizen.

TNO meet tot en met de zomer van 2020 de energieopbrengst van het zonnegeluidsscherm dat 400 meter lang is en is uitgerust met dubbelzijdige zonnepanelen. Ruim 9 maanden na de ingebruikname werden de eerste testresultaten gepresenteerd tijdens de Sunday. De uitkomsten worden gebruikt om in de toekomst een goede inschatting te kunnen maken van de onderhoudsbehoefte, energieprestaties en financiële opbrengst van toekomstige zonnegeluidschermen.

Veilig en functioneel

“Solar Highways is een prachtig voorbeeld van multifunctioneel ruimte gebruik”, vertelt Dirk van der Graaf, projectmanager bij Rijkswaterstaat. “Bovendien laten we zien dat het technisch goed mogelijk is zo’n scherm te maken en te beheren. Het scherm is veilig en functioneel. Met Solar Highways tonen we daarmee aan dat je als wegbeheerder kan bijdragen aan de energietransitie. Gewoon door je areaal slim te benutten. Tijdens de Sunday is er in een speciale parallelsessie aandacht voor hoe we dit voor elkaar hebben gekregen en wat we hebben geleerd.”

Geluidsscherm van de toekomst

“Met de realisatie van het zonnegeluidsscherm Solar Highways zijn een groot aantal noviteiten gerealiseerd; van dubbelzijdige zonnepanelen tot volledige integratie van zonne-energie in geluidsscherm”, stelt Minne de Jong van TNO. “Het kan en mag met het recht het geluidsscherm van de toekomst worden genoemd.” De Jong presenteerde tijdens de Sunday de eerste meetresultaten van Solar Highways: “Bij de eerste tussenevaluatie zijn er interessante resultaten naar voren gekomen. Dit zijn onder meer de eerste antwoorden op een groot aantal vragen. Wat levert de stroomproductie van het zonnegeluidsscherm op? Treedt er vervuiling van de zonnepanelen op, omdat ze langs een drukke weg staan? Is het geluidsscherm bestand tegen vandalisme? Vaststaat dat we met Solar Highways een flinke stap hebben gemaakt om infrastructuur in te zetten voor de energietransitie.”

Kostprijsverlaging

Stijn Verkuilen, innovatiemanager bij bouwbedrijf Heijmans dat het geluidsscherm bouwde, stond in zijn presentatie op de Sunday stil bij ‘The making of Solar Highways’. Volgens Verkuilen zijn er mooie eerste stappen gezet. “Het Solar Highways-project heeft ons de volgende stappen laten zetten in de ontwikkeling en de commercialisatie van zonnegeluidsschermen. De uitdagingen? Voor een bredere uitrol moet de prijs competitiever worden. Gelukkig daalt de prijs van siliciumzonnepanelen snel en mogelijk dat nieuwe technologieën – zoals dunne film – kansen bieden om de gewenste kostprijsverlaging te realiseren. Daarnaast worden esthetische mogelijkheden steeds verder vergroot. We geloven dat we binnen afzienbare tijd in staat zullen zijn om deze doorontwikkeling succesvol af te ronden.”


Minderheidsbelang in smart buildings bedrijf →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: