Overige

Groeiende vraag naar goed opgeleide ICT’ers

De digitale infrastructuur ontwikkelt zich in hoog tempo. Hierdoor zijn de afgelopen jaren meer ICT-banen ontstaan dan voor de pandemie. Inmiddels bedraagt het aantal ICT’ers 540.000, waarvan 100.000 vrouwen. Nog altijd is sprake van veel openstaande vacatures.

Voor ICT is de vacaturegraad het hoogste in Nederland: 77 per duizend banen (bron CBS Q2 2021). Ter vergelijking: dit is in de bouw 62 per duizend banen (zorgsector 32/1000 banen, onderwijs 21/1000).

ICT is samen met Techniek, Onderwijs en Zorg door het UWV aangewezen als één van de meest kansrijke sectoren om een baan in te vinden. Er ligt dan ook een kans om werkloosheidcijfers na de gezondheidscrisis laag te houden en het tekort aan ICT’ers (gedeeltelijk) op te lossen. Naast instromers vanuit de schoolbanken moet ook worden gekeken naar transities van werknemers tussen sectoren.

Omscholing

Er zijn diverse (regionale) initiatieven die zich inzetten voor het omscholen van mensen richting ICT. De Human Capital Agenda ICT heeft, samen met haar partners, een plan gemaakt om gedurende 4 jaar ruim 36.000 mensen op te leiden en om te scholen en daarbij ruim 12.000 bedrijven te betrekken.

Om het arbeidsmarktprobleem en de overstapmogelijkheden goed in kaart te brengen, is door CentERdata het Arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren 2021 uitgevoerd. Het onderzoeksrapport is dinsdag 28 september tijdens de HCA ICT Dag 2021 door Louis Spaninks, directeur CA-ICT, overhandigd aan Lotte de Bruijn, directeur NLdigital en ambassadeur Human Capital Agenda ICT. Kijk voor het volledige onderzoeksrapport op www.caict.nl/.


Binnenklimaattechniek officieel van start →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: