Gebouwautomatisering

Installateur kan niet om gebouwautomatisering heen

Gebouwautomatisering is een begrip waar we allemaal wel een beeld bij hebben. Slimme sensoren die energieverbruik in een gebouw monitoren, de veiligheid vergroten of het comfort verhogen. De stap waar veel gebouwautomatiseerders nu mee bezig zijn, is het op elkaar laten aansluiten van diverse disciplines en vooral ook het gebruiksvriendelijk maken van de systemen. Ook installateurs zetten stappen, al is er voor hen nog een wereld te winnen.

Joep van der Velden, voorzitter van de
Expertgroep Gebouwautomatisering
en Beheer bij TVVL:
“Met gebouwautomatisering kun je je
klant iets extra’s bieden.”

FOTO: CHRISTIAAN KROP

AUTEUR: GERRIT TENKINK

Joep van der Velden is directeur Gebouwautomatisering bij Kropman Gebouwautomatisering en tevens voorzitter van de Expertgroep Gebouwautomatisering bij TVVL. Kropman Gebouwautomatisering is actief in de zorg, de utiliteit en de industrie. “Gebouwautomatisering heeft alles te maken met de besturing van gebouwen. Dat begint al met een eenvoudige bewegingssensor die is aangesloten op de verlichting, maar kan verder gaan door bijvoorbeeld die sensor ook aan te sluiten op de klimaatbeheersing. Dan heb je te maken met een meer integrale aanpak. En je kunt nog verder gaan door daarin de persoonlijke voorkeur van de gebruiker, via de smartphone, op het systeem aan te sluiten. Dus Piet wil graag 20 graden op de werkplek, terwijl voor Monique 18 graden ook goed is. En op het gebied van veiligheid kun je per persoon bepalen wie welke ruimte binnen mag gaan. Gebouwautomatisering gaat uit van drie pijlers: comfort en gemak, energiebesparing en veiligheid.”

Expertgroep

De Expertgroep Gebouwautomatisering van TVVL kent momenteel negen leden. Net als het overkoepelende TVVL richt de expertgroep zich op kennisdeling en kennisontwikkeling. “De werkzaamheden van de Expertgroep zijn heel divers en altijd in samenwerking met TVVL. We verzorgen publicaties, organiseren events, maar we verzorgen ook praktijkgerichte cursussen. Dat kan zijn voor de adviseur, de system integrator, maar ook voor de installateur.”

Koppeling van gegevens kan de energieprestatie van een gebouw verbeteren.

FOTO: TVVL

 

Data koppelen

Op dit moment is bij de gebouwautomatisering de nieuwste ontwikkeling de koppeling van datagegevens. “De data van alle sensoren bij elkaar omvat een hoeveelheid informatie over het gebruik van het gebouw. Als je die data slim koppelt, dan krijg je beter inzicht in bijvoorbeeld de energieprestatie van een gebouw. Moet je het koelsysteem bijvoorbeeld eerder inschakelen of juist later? Met die finetuning kun op jaarbasis de nodige energie besparen. We zijn al een heel eind, maar er is nog de nodige winst te behalen. Daarom organiseren we als expertgroep ook events en cursussen, want het gaat ook om het creëren van bewustzijn. Wat is er allemaal mogelijk? Vaak liggen de aanpassingen dichter bij dan je denkt.” 

Keuzes maken

Gebouwautomatisering en het koppelen van systemen vereist de nodige expertise. Vooral de kleinere installateur heeft deze expertise niet allemaal in huis, maar dat hoeft volgens Van der Velden ook niet. “Voor een kleinere installateur is het haast onmogelijk om alle disciplines te beheersen. Je kunt de kennis in je bedrijf wel spreiden. Zorg dat je ook iemand in huis hebt met kennis van ICT. Daarnaast is een goede back-up belangrijk; dus goede contacten onderhouden met de leverancier van je producten. Als er problemen zijn, kan deze ook helpen”, aldus Van der Velden, die de kleinere installateurs adviseert keuzes te maken. “Je kunt niet alles beheersen. Maak bijvoorbeeld keuzes voor bepaalde systemen. Kies je voor KNX, zorg er dan ook voor dat je je daarin specialiseert. Verder moet je je mensen opleiden, nieuwe mensen aantrekken, maar ook een deel van het werk uitbesteden. Het is een utopie om te denken dat je alles zelf kunt.”

Gebouwautomatisering is een begrip waar we allemaal wel een beeld bij hebben.

FOTO: Ravindra Panwar

 

Service

Natuurlijk heb je nog altijd installateurs die ver van het onderwerp af willen blijven, maar volgens Van der Velden is dat achterhaald. “Met gebouwautomatisering kun je je klant ook iets extra’s bieden op het gebied van service en onderhoud. Als het seintje voor het onderhoud van de filters eerder bij jou binnenkomt dan bij de klant zelf, zodat de machine niet in storing valt, dan maak je een goede beurt. Het is een stukje extra service dat je biedt.”

Bewustwording

Kropman plaatst steeds vaker schermen, bijvoorbeeld bij de entree van een gebouw. Het maakt de energieprestatie van dat gebouw inzichtelijk en creëert op die manier bewustwording bij bezoekers en gebruikers. “We zijn ons beter bewust dat gebouwautomatisering er niet is voor het gebouw, maar voor de gebruiker, dus ook het stukje comfort wordt belangrijker. Daarnaast is de gebruiksvriendelijkheid van de systemen een belangrijk aandachtspunt. Je kunt wel een geavanceerd toegangssysteem ontwerpen, maar uiteindelijk wordt het succes ervan bepaald door de gebruiker. Als die het niet begrijpt en er niet mee om kan gaan, dan is het systeem gedoemd om te mislukken. Communicatie naar de eindgebruiker is dan ook cruciaal.”

Kropman is vooral actief in zorg, industrie en utiliteit, maar er zijn overlappingen met woning- en appartementenbouw. Een belangrijke nieuwe ontwikkeling is de energieopslag. “Van der Velden: “Hoe krijg je de energie van zonnepanelen op het dak opgeslagen om die energie ‘s avonds weer te gebruiken voor het opladen van je auto? En is het dan handig dat de wasmachine ook ’s avonds draait? En misschien kan de vriezer ‘s avonds wel een uurtje uit. Hoe laat je de verschillende apparaten met elkaar communiceren? Het zijn allemaal interessante ontwikkelingen, waarmee ook de installateur in de woning- en appartementenbouw steeds vaker te maken krijgt.”

 

Meer artikelen van TVVL :

Installateur kan niet om gebouwautomatisering heen


Gebouwautomatisering is een begrip waar we allemaal wel een beeld bij hebben. Slimme sensoren die energieverbruik in een gebouw monitoren, de veiligheid vergroten of het comfort verhogen. De stap waar veel gebouwautomatiseerders nu mee bezig zijn, is het op elkaar laten aansluiten van diverse disciplines en vooral ook het gebruiksvriendelijk maken van de systemen. Ook installateurs zetten stappen,

Workshops brand- en rookklassen van kabels


TVVL ontwikkelde een tweetal workshops om ontwerpers en installateurs voor te lichten over het gebruik van kabels die brandvertragend werken en minder of geen gevaarlijke rook en gassen produceren. De achterliggende reden voor de ontwikkeling van deze workshops is het feit dat het Bouwbesluit in 2017 op dit onderwerp in overeenstemming is gebracht met Europese normen. Hierdoor ontstonden verschill

Orange Climate verlengt het kennispartnerschap bij TVVL


TVVL heeft de overeenkomst als kennispartner van TVVL met 3 jaar verlengd. Met het kennispartnerschap draagt Orange Climate bij aan kennisontwikkeling op hun eigen expertisegebied. TVVL draagt als kennisknooppunt, bij aan oplossingen voor de technische uitdagingen van de toekomst. Door het delen van kennis ondersteunen de partners TVVL in haar missie.

Experts bundelen ventilatiekennis in vraagbaak


Steeds meer onderzoeken bewijzen hoe belangrijk een goede ventilatie is om het coronavirus te bestrijden. Een goede ventilatie is in deze tijd voor sommige gebouwen echter nog uitdagender dan voorheen. Zo staan of stonden theaters en sportscholen, plotseling gedurende lange tijd leeg. Andere locaties – bijvoorbeeld zorggebouwen – draaien juist met de maximale bezetting. In de installatie- en bouws

Overname van AcademyNL door TVVL


Met de overname van AcademyNL heeft TVVL een volgende stap genomen om een omgeving te creëren waarin professionals vakinhoudelijk een bijdrage aan onze sector kunnen leveren. Sinds september 2019 verzorgde TVVL al met veel plezier en energie de uitvoering van de opleidingen en het secretariaat van AcademyNL. Mede door het wederzijdse vertrouwen en respect wat in de afgelopen maanden is opgebouwd h

Ontwerpstrategie circulaire installaties


Vanuit de markt is er al veel aandacht voor circulaire bouwmaterialen, maar over circulaire gebouwinstallaties is nog weinig bekend. Dit ondanks dat een aanzienlijk percentage van het materiaalgebruik bij een gemiddeld nieuwbouwproject bestaat uit het materiaalgebruik voor gebouwinstallaties. De hoeveelheid grondstoffen op onze planeet is echter eindig. Om niet eindig te zijn in wat we produceren

Duurzame samenwerking in opleiden


Sinds de start van AcademyNL in 2011 zet de stichting zich in voor de ontwikkeling van een opleidingspakket om energiebesparing en beperking van CO2-uitstoot in de bouw en installatietechniek structureel te bevorderen. Tegelijkertijd wil de stichting de noodzaak van integraal denken en doen structureel aanpakken. Na een jarenlange samenwerking met voormalig F&B Kennispartner in Energie en Milieu h

3 gerenommeerde energie cursussen voortgezet


TVVL breidt haar cursusaanbod uit met 3 gerenommeerde cursussen die al vele jaren door voormalig F&B Kennispartner in Energie en Milieu zijn gegeven. TVVL richt zich met deze cursussen op een nieuwe discipline binnen het huidige cursusaanbod: Energie. Centraal in deze cursussen staan kostenbesparing en verduurzaming van energie in de organisatie. De cursussen ‘Energiecoördinator’, ‘Europese Energi

Samen sterker tijdens Building Holland 2019


In 2017 stond TVVL samen met vier kennispartners op Building Holland in de RAI Amsterdam. In 2018 stonden ze er samen met veertien kennispartners en bedrijfsleden en voor 2019 vormen zij samen met maar liefst twintig kennispartners en bedrijfsleden het TVVL Kennisplein tijdens Building Holland 2019. Met ‘Energie voor de toekomst’ staat het TVVL Kennisplein in het teken van kennisdelen, kennisoverd

Online kennisplatform voor de installatiesector


Samen met andere professionals in de installatietechniek online samenwerken aan technische uitdagingen van de toekomst. Dat is vanaf nu mogelijk met TVVL Connect. Tijdens de jaarlijkse TVVL Techniekdag op 14 november 2018 lanceerde TVVL dit nieuwe online kennisplatform, waarmee de vereniging ontmoetingen en verbindingen nu ook online mogelijk maakt.

Oplossing voor tekort aan hoogopgeleide technische professionals


Vanaf februari 2019 biedt TVVL met haar nieuw opleidingstraject TVVL Talent Academy een oplossing voor het tekort aan hoogopgeleid technische professionals. Binnen 1,5 jaar worden technisch geschoolde mbo’ers en zij-instromers met een hbo opleiding begeleid van een stevige basis naar een post-hbo diploma Hogere Elektrotechniek of Luchtbehandelingstechniek (specialisatie binnen Werktuigkunde).

Ontwerpen van elektrische bedrijfsinstallaties


Adviseurs, inspecteurs, ontwerpers en werkvoorbereiders die zich bezighouden met elektrische bedrijfsinstallaties moeten gedegen (toegepaste) kennis hebben van het Bouwbesluit, NEN 1010 en aanverwante normen om een installatie veilig en adequaat te kunnen ontwerpen, installeren en beheren. De TVVL uitgave ‘Ontwerpen en berekenen van elektrische bedrijfsinstallaties’ is opgesteld om deze vaardighed


Houd een vlamboogrisico beheersbaar →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: