Duurzame energie

MKB-bedrijf kiest voor nieuwste generatie zonnepanelen

Metaalbewerkingsbedrijf Den Oudsten Buigwerken in Rhenen heeft begin september de laatste van 5.000 glas-glas zonnepanelen van Solarwatt op het dak laten installeren. De nieuwe generatie zonnepanelen levert maar liefst 25 procent meer energie en heeft een gegarandeerde levensduur van 30 jaar. Totaal leveren de panelen een productiecapaciteit van 1,3 mWp met een opwek van 1.100 mWh. De werkzaamheden werden verdeeld over drie fases.

 

Afb. 1: De nieuwe glas-glas panelen zijn iets zwaarder dan de oude-glas-foliepanelen, maar nog altijd ruim onder de 25 kilogram.

BRON: Mijn Zonneveld

 

Auteur: Gerrit Tenkink

De Duitse producent Solarwatt is marktleider in glas-glas zonnepanelen en één van ‘s werelds grootste leveranciers van elektriciteitsopslag. Bij Den Oudsten Buigwerken is heel bewust gekozen voor de nieuwe generatie panelen die deze leverancier op de markt brengt.

Weloverwogen keuzes

Den Oudsten, specialist in onder andere lasersnijden, plasma snijden, plaatwalsen en profielwalsen is een typisch familiebedrijf waarvan we er in Nederland vele duizenden kennen. Het is zo goed als zeker dat zoon Pieter den Oudsten de volgende generatie is die het bedrijf zal leiden. Reden ook dat het bedrijf een weloverwogen lange termijnvisie heeft en verder kijkt dan de komende tien of vijftien jaar. Bij die lange termijnvisie past uiteraard ook een productieproces dat wordt voorzien van duurzaam opgewekte energie. Zowel de leverancier van de panelen – Solarwatt – alsook de installateur – Mijn Zonneveld – zien dat steeds meer mkb’ers weloverwogen keuzes maken voor duurzaam ondernemen. Investeren in het milieu is belangrijk, maar het lange termijn-rendement wordt daarbij niet uit het oog verloren. Den Oudsten is een mooi voorbeeld van zo’n visie.

Afb. 2: De installatietechniek van de glas-glas-panelen verschilt niet van de glas-foliepanelen.

BRON: Mijn Zonneveld

Nieuwe maatstaf

Hans Zijlmans, salesadviseur bij Solarwatt vertelt wat de nieuwe generatie glas-glas zonnepanelen onderscheidt van de glas-foliepanelen die tot dusverre werden geïnstalleerd. “Onze nieuwe generatie glas-glas zonnepanelen vormen de nieuwe maatstaf. Deze technologie is bestand tegen veel hogere belastingen dan de standaardnorm eist en biedt meer bescherming tegen temperatuurswisselingen, vocht, hagel, zout en andere weers- en milieu-invloeden. Dankzij deze voordelen heeft het glas-glas zonnepaneel een levensduur van meer dan 30 jaar. Folie brandt, buigt en veroudert sneller. Bij glas-folie zonnepanelen dringen vocht, zuurstof en schadelijke substanties, zoals ammoniak en schadelijke gassen, beetje bij beetje in het zonnepaneel en zorgen zo voor vermogensverlies. Bij glas-glas zonnepanelen is dit niet mogelijk: de cel wordt perfect beschermd door twee glasplaten aan weerszijden. Doordat glas-folie zonnecellen kwetsbaarder zijn, worden ze bovendien blootgesteld aan trekspanning. Hierdoor bestaat het risico dat ze scheuren. Als ze herhaaldelijk te lijden hebben onder trekspanning kunnen zogenoemde hotspots ontstaan, die het vermogen van het hele zonnepaneel negatief beïnvloeden. Daarnaast scoren glas-glas zonnepanelen hoger op brandveiligheid: de plastic folie aan de achterzijde is vatbaarder voor brand. Glas-glas zonnepanelen zijn daartegen bestand, omdat glas niet brandt. Mede hierdoor ontstaat een maximale opbrengststabiliteit die met gebruikelijke zonnepanelen niet wordt bereikt”, aldus Zijlmans die er verder bij vertelt dat Solarwatt momenteel in Nederland zo’n 160 MW aan glas-glas projecten heeft gerealiseerd.

Installeren

Solarwatt is een van oorsprong Duits bedrijf; meer dan 25 jaar oud en in handen van Stefan Quandt, grootaandeelhouder van BMW. Het heeft inmiddels meer dan driehonderd medewerkers in dienst en werkt aan de hand van een uitgebreid dealernetwerk. In Nederland is ‘Mijn Zonneveld’ de premium dealer van Solarwatt. Mijn Zonneveld begeleidde het totale project bij Den Oudsten; vanaf de enginering en de aanvraag van de SDE-subsidies tot en met de in bedrijfstelling van de gehele installatie. Joost Vermeer van Mijn Zonneveld vertelt dat het installeren plaatsvond in drie fases, omdat sommige delen van de daken eerst gerepareerd moesten worden voordat de panelen konden worden geplaatst. “We zijn in maart van dit jaar gestart en afgelopen september is het project afgerond. Terwijl wij de panelen op het dak legden moesten de werkzaamheden van het bedrijf gewoon doorgaan, maar dat leverde geen problemen op. Er is geen verschil tussen het installeren van glas-glas-zonnepanelen en de ‘oude’ glas-foliepanelen. Ze zijn wel wat zwaarder per element, maar nog altijd ruim beneden de 25 kilogram per paneel. De techniek komt overeen. In feite, als je dat zou willen, zou je de oude panelen kunnen combineren met deze nieuwe glas-glaspanelen. Voor ons was er geen noemenswaardig verschil.”

Afb. 3: De plaatsing van de vijfduizend panelen vond gefaseerd plaats in overleg met de opdrachtgever en de dakdekker, die allerlei reparatiewerkzaamheden moest uitvoeren voordat de panelen konden worden geplaatst.

BRON: Mijn Zonneveld

Erkend installateur

Uiteraard is het van groot belang dat de zonnepanelen op de juist manier worden geïnstalleerd. De installateur speelt dus een belangrijke rol in het geheel. Zijlmans: “We leiden onze dealers vanuit Solarwatt op in ons trainingscentrum in Tiel. De dealers zijn belangrijk, want zij zijn de ambassadeurs van ons product. Zij verspreiden de kennis bij hun klanten. Het spreekt voor zich dat dat op de juiste manier dient te gebeuren om het optimale rendement en de optimale levensduur er uit te halen. En om een installatie aan te mogen sluiten op het elektriciteitsnetwerk dien je gebruik te maken van een erkend installateur.”

Lagere footprint

Dat de aanschafprijs van een glas-glaszonnepaneel iets hoger is dan van een glas-foliepaneel is volgens Zijlmans geen probleem. “Ik schat dat de prijs zo’n 20 procent hoger ligt, maar de Wp prijs van onze glas-glas zonnepanelen mág hoger liggen dan die van een glas-folie zonnepaneel, want je verdient de investering ruimschoots terug. Door onder andere de hogere gegarandeerde opbrengsten, de lagere degradatie, het gunstige afschrijvingspercentage en zijn langere levensduur, ligt onze opgewekte kWh prijs onderaan de streep hoger dan de kWh prijs die wordt opgewekt door een glas-folie zonnepaneel. En omdat wij onze panelen vanuit Dresden kunnen aanvoeren – vanuit een van de meest geautomatiseerde en innovatieve fabrieken ter wereld – bezitten onze panelen tevens een lagere CO2-footprint, dan de panelen die per schip vanuit China moeten worden aangevoerd.”

Afb. 4: De productielocatie van de glas-glas panelen van Solarwatt in het Duitse Dresden.

BRON: Solarwatt

PERC

Zijlmans verwacht dat veel bedrijven – maar ook particulieren – de komende jaren overgaan op glas-glas panelen, omdat ze worden gecombineerd met de PERC (Passivated Emitter Rear Celt) zonnecellen. “Bij deze technologie zorgt de lichtinval voor meer opbrengst. Daarnaast wordt minder zonne-energie omgezet in warmte en dat is gunstig, want hoe warmer een zonnecel wordt, hoe minder deze gaat presteren. Een normale zonnecel geeft namelijk minder rendement per graad dat deze warmer wordt. Daar komt bij dat de glas-glas zonepanelen de cellen ook nog eens koeler houden, hetgeen de opbrengst dus ten goede komt. Zonnepanelen worden steeds vaker uitgevoerd met deze PERC zonnecellen, want er is namelijk nog een voordeel. De cellen presteren ook nog eens beter bij diffuus licht. Precies het Nederlandse klimaat. Het enige nadeel van PERC-zonnecellen is dat deze gevoeliger zijn voor vocht en zuurstof en dus wordt dit type zonnecellen minder geschikt voor traditionele glas-folie zonnepanelen. Om deze reden is de combinatie van PERC-zonnecellen met glas-glas veel duurzamer en meer rendabel.”


Groothandel en Spieren voor Spieren bundelen krachten →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: