Overige

Meest voorkomende functieprofielen in de installatiebranche

Volgens de cao (artikel 10) worden functies van de werknemer door de werkgever ingedeeld in een functiegroep. De werkgever doet dit met behulp van het Handboek functie-indeling voor de Metaal & Techniek. Dit is een vrij omvangrijk boek en is niet voor alle bedrijven eenvoudig toegankelijk en toepasbaar.

Daarom heeft Techniek Nederland op basis van het handboek een selectie gemaakt van de meest voorkomende functies in de installatiebranche. Dit is gebaseerd op de functies die zijn doorgegeven door de bedrijven bij het tweejaarlijkse salarisonderzoek. In totaal zijn in dit boekje 43 functieprofielen opgesteld, waarbij de functiegroep-indeling en de cao-beloning in salarisschalen zijn weergegeven. Daarmee is het mogelijk om het grootste deel van de voorkomende functies in te delen.

Deze functies zijn als Word-bestand te downloaden. Het is daardoor mogelijk om kleine aanpassingen aan te brengen, ook kunnen de functies op eigen briefpapier afgedrukt worden. Voor wat betreft aanpassingen merkt Techniek Nederland op dat die niet dusdanig groot mogen zijn dat het niveau van de functie wijzigt. Want door verlichting of verzwaring van de functie kan een ander profiel van toepassing zijn.

Het boekje functieprofielen in de installatiebranche is te downloaden via de website www.technieknederland.nl


Doekle Terpstra over de keerzijde van het succes in de branche →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: