Kabel en draad(loos)

Meeste korting op kabels en bedrading

E-installateurs ontvangen de meeste korting bij de technische groothandel op kabels en bedrading

E-installateurs zien de technische groothandel nog altijd als hun belangrijkste aankoopkanaal. Bijna elke installateur die hier zijn producten inkoopt, ontvangt ook een korting van de groothandel. Naast een overeenkomst met de technische groothandel heeft bijna één op de drie Nederlandse installateurs ook een jaarlijkse bonusovereenkomst met de fabrikant. In dit artikel wordt omschreven waar die overeenkomsten over gaan en voor welke productcategorieën het vaakst korting overeenkomsten worden gemaakt.

Dit artikel is gebaseerd op informatie van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy. Het heeft betrekking op het meest recente onderzoek van USP naar dit onderwerp. Voor dit onderzoek worden ieder kwartaal 750 E-installateurs verdeeld over zeven landen ondervraagd (België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Polen, Nederland en Spanje). Ieder kwartaal kent een specifiek en actueel thema. In dit artikel worden enkele resultaten met u gedeeld uit een recente editie, met als thema ‘Pricing’. Dit onderzoek is in Januari 2021 uitgevoerd en geeft inzichten in waar de installateurs hun inkopen doen en de korting overeenkomsten die ze maken met het aankoopkanaal.

Technische groothandel is het belangrijkste aankoopkanaal voor elektrische producten

Uit een eerder onderzoek bleek dat E-installateurs loyaal zijn aan de technische groothandel. Net zoals in voorgaande jaren blijkt uit dit onderzoek dat de technische groothandel in alle zeven deelnemende landen veruit het belangrijkste aankoopkanaal is voor E-installateurs. Figuur 1 toont dat in Nederland het gros van de Nederlandse E-installateurs, bijna negen op de tien, de technische groothandel nog steeds als hun belangrijkste aankoopkanaal zien. Slechts een kleine groep installateurs ziet de bouwmaterialengroothandel, pure online aanbieders of de fabrikant als hun belangrijkste aankoopkanaal.

 

Figuur 1. Belangrijkste aankoopkanaal voor E-installateurs

 

Korting overeenkomsten met de groothandel

Inzoomend op de traditionele groothandel blijkt dat 95% van de installateurs die hier hun inkopen doet korting overeenkomsten heeft gemaakt. De meest voorkomende overeenkomst is een vaste korting. Uit Figuur 2 blijkt dat bijna alle installateurs een vaste korting bij de groothandel krijgen (92%). Daarnaast geven twee op de vijf installateurs aan dat ze kortingen krijgen op basis van volume. Tot slot wordt er ook nog door een kwart van de installateurs korting overeenkomsten gesloten over individuele orders.

Figuur 2. Korting overeenkomsten bij groothandel

 

In Figuur 2 is te zien dat de overeenkomst het vaakst wordt gemaakt voor de adviesprijzen en standaard kortingen. Een kwart van de installateurs maakt naast deze twee kortingen ook afspraken over een jaarlijkse bonus. Slechts 16% van de installateurs heeft complexe overeenkomsten met meerdere soorten kortingen en bonussen. Echter, uit het onderzoek is gebleken dat grotere bedrijven vaker complexere overeenkomsten met de groothandelaar hebben dan kleinere bedrijven. Bij de kleinere bedrijven blijft het veelal bij afspraken over de adviesprijs en standaard kortingen. Dit is logisch want grotere bedrijven hebben vaak een sterkere onderhandelingspositie door de volumes die zij afnemen.

De hoogte van de korting varieert tussen de verschillende productcategorieën

Tot zover is gebleken dat de meeste installateurs die hun inkopen doen bij een groothandel ook korting overeenkomsten hebben met deze groothandelaar. Maar de vraag is voor welke productcategorieën worden de korting overeenkomsten voornamelijk gemaakt? Uit Figuur 3 blijkt dat de meeste korting wordt gegeven op bekabeling en bedrading. Negentig procent van de installatiebedrijven die korting overeenkomsten hebben met een groothandel geven aan korting overeenkomsten te hebben voor bekabeling en bedrading. Deze productcategorie krijgt gemiddeld ook de hoogste korting van 55%.

Naast de productcategorie bekabeling en bedrading worden er voor de productcategorieën lichtschakelaars en stopcontacten en verlichting ook met grote regelmaat korting overeenkomsten gemaakt. Vijfentachtig procent van de installatiebedrijven maakt afspraken voor lichtschakelaars en stopcontacten met een gemiddelde korting van 45%. Ongeveer acht op de tien installateurs maakt afspraken over korting op verlichtingsproducten. Gemiddeld wordt daarop 39% korting gegeven.

Voor elektrisch gereedschap worden het minst vaak korting overeenkomsten gemaakt, deze productcategorie krijgt met gemiddeld 26% ook de laagste korting.

Figuur 3. Korting overeenkomsten per product categorie en gemiddelde korting

 

Ook het merk is van invloed op de hoogte van de korting

Naast dat de hoogte van de korting per productcategorie varieert tussen de 26% en de 55%, kan de hoogte van de korting binnen de productcategorieën ook variëren afhankelijk van het merk. Hoewel de meeste installateurs vinden dat de hoogte van de korting kan verschillen per merk in iedere productcategorie, blijkt uit Figuur 4 dat installateurs met name vinden dat voor de categorie verlichting de kortingen variëren per merk. Negen van de tien installateurs geeft dit aan. Voor de overige product categorieën geeft ongeveer drie kwart van de installateurs aan dat de kortingen verschillen per merk. Ook hier is voor de productcategorie elektrisch gereedschap volgens minder installateurs variatie tussen merken.

Figuur 4. Verschil in korting overeenkomsten per merk

 

Van de installateurs die bij de fabrikant inkopen, heeft 29% een korting overeenkomst met de fabrikant

Hoewel de fabrikant voor een kleine groep installateurs de belangrijkste aankoopplaats is, wordt er toch door ongeveer 30% van de installateurs wel eens direct bij de fabrikant ingekocht. Waar ongeveer alle installateurs korting overeenkomsten hebben met de groothandelaar, heeft van die 30% installateurs die inkopen doet bij de fabrikant ongeveer een derde  een jaarlijkse bonus overeenkomst met de fabrikant. Nederlandse- en Duitse installateurs hebben relatief vaak afspraken met een fabrikant in vergelijking met de andere vijf Europese landen uit het onderzoek. Daarnaast blijkt dat grotere bedrijven vaker een jaarlijkse bonusovereenkomst hebben met de fabrikant dan kleinere bedrijven.

In Figuur 5 is te zien dat in tegenstelling tot de korting overeenkomsten bij de groothandelaar er voor de afspraken bij de fabrikant niet een heel specifieke productcategorie is waar voornamelijk korting voor worden gemaakt. Voor ongeveer alle productcategorieën worden evenveel afspraken gemaakt. Opvallend is wel dat ook hier elektrisch gereedschap onderaan staan. Voor deze categorie wordt het minst vaak afspraken gemaakt. Daarnaast blijkt uit Figuur 5 dat er bij fabrikanten het vaakst afspraken gemaakt worden over adviesprijzen, standaard kortingen én jaarlijkse bonussen, waar de afspraken bij de groothandelaar voornamelijk gemaakt worden over alleen de adviesprijzen en standaard kortingen.

Figuur 5. Korting overeenkomsten bij fabrikant

 

Conclusie en vervolg

Bijna negentig procent van de installateurs noemt nog altijd de technische groothandel hun belangrijkste aankoopkanaal. Het grootste deel van de installateurs heeft daar ook korting overeenkomst, meestal in de vorm van vaste kortingen, met de groothandelaar. De technische groothandelaar lijkt de installateurs dus goed aan zich te binden door het aanbieden van korting overeenkomsten. Daarnaast koopt 30% van de installateurs wel eens direct bij de fabrikant. Een derde van deze installateurs, heeft ook jaarlijkse bonusovereenkomsten met deze fabrikant.

Tegenwoordig hebben online aanbieders steeds meer invloed op de markt. Maar in hoeverre hebben zij invloed op de installateur, die van oorsprong erg loyaal is aan zijn vaste aankoopkanaal? In de volgende editie van Elektropraktijk zal worden ingegaan wat de invloed van online aanbieders is op de korting overeenkomsten die gemaakt worden met groothandelaar en fabrikanten en hoe installateurs over het algemeen tegenover prijzen en hun invloed op merkkeuze staan.

USP Marketing Consultancy BV is een marktonderzoeks- en adviesbureau dat onderzoek verricht naar en adviseert rond vraagstukken op het gebied van bouw, vastgoed en installatie. USP is continu actief in deze branches en werkt voor veel toonaangevende marktpartijen zoals brancheorganisaties, uitgevers, kennisinstituten, fabrikanten, handelsorganisaties, bouwbedrijven en installateurs. De installatiesector kenmerkt zich door ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing, ontwikkeling van nieuwe producten en concepten en het alsmaar belangrijker worden van de marketingfunctie. Voor meer informatie over USP; www.usp-mc.nl.

 

Grace Geeve, Research Analyst, USP Marketing Consultancy

 

Meer artikelen van USP Marketing Consultancy, Business Unit Construction :

Online aanbieders geven onderhandelruimte aan installateur


Dit artikel is een vervolg op het artikel over korting overeenkomsten dat in de vorige editie van Elektropraktijk is gepubliceerd. In het vorige artikel is beschreven waar korting overeenkomsten over gaan en voor welke productcategorieën het vaakst korting overeenkomsten worden gemaakt. In dit artikel wordt toegelicht hoe installateurs over het algemeen tegenover prijzen en korting overeenkomsten

Meeste korting op kabels en bedrading


E-installateurs zien de technische groothandel nog altijd als hun belangrijkste aankoopkanaal. Bijna elke installateur die hier zijn producten inkoopt, ontvangt ook een korting van de groothandel. Naast een overeenkomst met de technische groothandel heeft bijna één op de drie Nederlandse installateurs ook een jaarlijkse bonusovereenkomst met de fabrikant. In dit artikel wordt omschreven waar die o

Het Klimaatakkoord, een weg naar meer duurzaamheid in Nederland


In het Klimaatakkoord hebben 195 landen, waaronder Nederland, afspraken gemaakt om maatregelen te nemen met als doel het tegenaan van de klimaatverandering. Dit betekent voor Nederland dat de CO2 uitstoot in 2030 fors verminderd zijn ten opzichte van 1990. Energietransitie en verduurzaming zijn belangrijke onderwerpen om deze doelstelling te bereiken. Met name de installatie sector moet forse aanp

Een aantal ontwikkelingen die kansen bieden voor de e-installateur


Al enkele jaren verzorgt USP een bijdrage in Elektropraktijk. Daarbij proberen we altijd met behulp van onderzoek data een licht te schijnen op thema’s die actueel en relevant zijn voor u als e-installateur. Dat heeft vaak betrekking op het thema van de desbetreffende editie. Dit keer neem ik u graag mee in een selectie van onderwerpen waarover USP Marketing Consultancy in 2020 heeft gepubliceerd.

De ‘old school’ vakbladen en het ‘nieuwe’ internet


De wereld om ons heen verandert snel door digitalisering en nieuwe media. Ook de manier van opdoen van inspiratie en vinden van informatie verandert hierdoor. Naast de ‘old school’ informatiebronnen zoals tijdschriften, beurzen en vertegenwoordigers zijn er ook redelijk nieuwe mediakanalen die gebruikt kunnen worden voor informatievoorziening. Niet alleen internet is een grote informatiebron gewor

De ‘old school’ vakbladen en het ‘nieuwe’ internet gaan hand in hand


De wereld om ons heen verandert snel door digitalisering en nieuwe media. Ook de manier van opdoen van inspiratie en vinden van informatie verandert hierdoor. Naast de ‘old school’ informatiebronnen zoals tijdschriften, beurzen en vertegenwoordigers zijn er ook redelijk nieuwe mediakanalen die gebruikt kunnen worden voor informatievoorziening. Niet alleen internet is een grote informatiebron gewor

Gebruik van prefab onmisbaar bij stedelijke vernieuwing


Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy (Q3, 2018) blijkt dat twee op de vijf bouwprojecten een vorm van prefab bevatten. Prefab is een goede oplossing voor veel uitdagingen die de bouw de komende jaren te wachten staat: arbeidstekorten, sneller en efficiënter bouwproces en binnenstedelijk bouwen.


Einde TF-signaal →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: