Overige

Oproep aan nieuw kabinet: Elektrificeer industrie!

Het nieuwe kabinet moet zo snel mogelijk stappen ondernemen om de industrie te helpen met elektrificatie. Dat vindt onder andere de Power-to-Industry-coalitie.

Dit samenwerkingsverband tussen bedrijven, belangenbehartigers uit de industrie, energiesector en milieuorganisaties pleit hiervoor in de onlangs gepresenteerde Oproep Elektrificatie van de Industrie. Een document dat bij de formerende partijen aandringt op investeringen in infrastructuur en het beschikbaar stellen van subsidies.

Elektrificatie is essentieel om de industrie te verduurzamen en bovendien een concrete afspraak in het Klimaatakkoord. Hierin staat zwart op wit dat de industriële sector haar CO2-uitstoot in 2030 onder andere door middel van elektrificatie verlaagt. Toch heeft elektrificatie nauwelijks prioriteit bij de beleidsmakers en politici. Dit blijkt onder meer uit het feit dat een visie hierop ontbrak in de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd.

Routekaart Elektrificatie

Elektrificatie houdt onder meer in dat industriële processen gaan werken op groene elektriciteit. Hierdoor is het niet meer nodig om voor productieprocessen fossiele brandstoffen in te zetten wat een vermindering van de CO2 uitstoot betekent. Uit berekeningen blijkt dat er voor 2030 minimaal 30 TWh extra elektriciteit nodig is wat oploopt tot maximaal 130 TWh in 2050. Elektrificatie zal tot 60% van deze behoefte meten invullen. De meest kansrijke route hiervoor is weergegeven op de Routekaart Elektrificatie die op dezelfde dag werd gepresenteerd.

De zogenoemde Power-2-Industry-coalitie, een werkgroep van de Industrietafel en de Elektriciteitstafel van het Klimaatakkoord, heeft de Routekaart Elektrificatie laten opstellen om te onderzoeken wat het potentieel van elektrificatie van de industrie is. Volgens de Routekaart kan elektrificatie in 2030 minimaal tot 4,2 Mton CO2-reductie leiden en mogelijk tot een veelvoud daarvan. Het technisch potentieel ligt zelfs nog veel hoger.

Actiepunten kabinet

De coalitie vraagt op de drie punten een daadkrachtig beleid van het nieuwe kabinet:

  1. Schep de juiste voorwaarden voor industriële bedrijven om te kunnen elektrificeren, onder andere door betere subsidieregelingen.
  2. Maak meer hernieuwbare energie. Voor elektrificatie is meer groene stroom nodig, maakt dit mogelijk.
  3. Realiseer tijdig infrastructuur. Om elektrificatie mogelijk te maken moet het elektriciteitsnet worden verzwaard; en sneller dan nu het geval is.

Oproep Elektrificatie van de Industrie
Routekaart Elektrificatie


Uitbreiding Shell Recharge laadnetwerk gegund aan BAM →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: