Overige

Positieve cijfers Unica

Unica, een van de grootste technisch dienstverleners van ons land, heeft ook in het coronajaar 2020 positieve resultaten behaald. De bedrijfsomzet groeide met meer dan 11 procent tot 539 miljoen euro (2019: 483 miljoen euro) en het operationele resultaat groeide met 8 procent van 38,3 miljoen naar 41,2 miljoen euro.

Hiermee doorbreekt Unica voor het eerst in de bedrijfshistorie de omzetgrens van een half miljard euro. Vanwege het sterke groeipotentieel van de negen bedrijvenclusters wordt in 2021 een verdere groei in omzet en rendement verwacht. Deze verwachting wordt versterkt doordat Unica in 2021 verschillende acquisities denkt te kunnen realiseren. De foto toont een van de referentieprojecten van Unica, bij de Koepel in Haarlem.

Unica verwacht dat de langetermijneffecten van de coronacrisis op zijn bedrijfsactiviteiten, net als in 2020, beperkt zijn. Het perspectief voor technische dienstverlening blijft sterk vanwege de onveranderde opgaves voor het duurzamer en intelligenter maken van de gebouwde omgeving, de noodzaak van technisch beheer en onderhoud en de toename van digitale dienstverlening.


KNX Vision 2025 →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: