Overige

Samenwerking Techniek Nederland en NVKL

Techniek Nederland en NVKL, de brancheorganisatie voor luchtbehandeling en koudetechniek, bundelen de krachten. De snelle groei van de toepassing van warmtepompen en andere duurzame koudetechnieken heeft beide organisaties doen besluiten de energietransitie extra vaart te geven. Beide brancheorganisaties gaan onder meer samenwerken op het gebied van kwaliteit, vakopleidingen en dienstverlening.

FOTO Gerd Altmann

 

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland is blij met de voorgenomen afspraak: “Techniek verdient alle erkenning. Samen kunnen Techniek Nederland en NVKL de technieksector nóg beter in de etalage zetten.” Terpstra wijst erop dat de strategische samenwerking grote voordelen oplevert: “We gaan onze belangenbehartiging en dienstverlening versterken door de kennis bij de beide verenigingsbureaus optimaal te benutten. Daar plukken onze leden de vruchten van.”

Installateur steeds belangrijker

Voorzitter Mart Peeman van NVKL: “De vakgebieden warmte-, koude- en ventilatietechniek zijn steeds meer onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom is het logisch dat we nu deze stap zetten.” Volgens Peeman wordt de rol van installateurs steeds belangrijker: “Opdrachtgevers doen steeds vaker een beroep op installateurs voor ontwerp en integraal energieadvies. Dat is een grote uitdaging. Techniek Nederland en NVKL gaan hun leden daarin ondersteunen.”

Samenwerkingsagenda

Beide organisaties zetten zich via Opleidingsfonds OTIB | Wij Techniek al langer samen in op het gebied van onder meer scholing en arbeidsmarkt. Dit krijgt nu een structureel karakter. De komende maanden werken Techniek Nederland en NVKL aan een uitgebreide samenwerkingsagenda, die in het najaar gepresenteerd zal worden tijdens de Vakbeurs Energie. De nieuwe ‘Stichting Federatie NVKL-Techniek Nederland’ zetelt in het nieuwe kantoor van Techniek Nederland in Woerden. De NVKL zelf blijft voorlopig nog in Zoetermeer.


Wijziging werkwijze overvalalarm →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: