Overige

Sneller besluiten over wind-, zon-, warmte- en infraprojecten

Op 7 juli heeft het Nationaal Programma RES een ‘stand van zaken’ gepubliceerd over de Regionale Energiestrategieën (RES). Het rapport geeft aan dat de dertig betrokken RES-regio’s ambitieus uit de startblokken zijn gekomen maar dat in de afgelopen periode de dynamiek leek te verdwijnen.

En dat terwijl de urgentie om snel meer duurzame energieprojecten aan te leggen, alleen maar is toegenomen. Olof van der Gaag, voorzitter van de NVDE (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie), meent dan ook dat de RESsen na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe kickstart nodig hebben. “Ik roep alle nieuwe gemeenteraadsleden en wethouders op: ga actief aan de slag met duurzame energie en neem positieve besluiten om snel projecten te vergunnen.”

Bijvoorbeeld door:

  • Technische, economische en planologische uitvoerbaarheid mee te nemen in de uitwerking naar RES 2.0.
  • Een goede balans te creëren tussen zonne-energie en windenergie.
  • Concrete warmte-uitvoeringsplannen per wijk te maken.
  • Als provincie(s) en gemeenten sneller besluiten te nemen over wie optreedt als bevoegd gezag bij windenergieprojecten.
  • Stagnatie in vergunningverlening te voorkomen.
  • Een Landelijk Expertteam Versnelling Doorlooptijden in te stellen.
  • Het bedrijfsleven te betrekken en gebruik te maken van marktkennis.
  • Voor transparante, inhoudelijk goed uitgewerkte maatschappelijke tenders te zorgen met een gelijk speelveld voor alle type initiatiefnemers. Een checklist hiervoor van NVDE, Holland Solar en NWEA staat in dit
  • Per provincie/regionaal ontwikkelbedrijf de organisatie van verduurzaming op bedrijventerreinen te versterken.
  • Landelijk de financiering voor maatschappelijk wenselijke keuzes te organiseren. Zorg ervoor dat uiterlijk 1 januari 2023 de SDE++ hierop is aangepast en een landelijk kwaliteitsbudget ‘live’ is, conform Eindadvies SDE & Maatschappelijke Kosten.

Meer artikelen van NVDE :

Sneller besluiten over wind-, zon-, warmte- en infraprojecten


Op 7 juli heeft het Nationaal Programma RES een ‘stand van zaken’ gepubliceerd over de Regionale Energiestrategieën (RES). Het rapport geeft aan dat de dertig betrokken RES-regio’s ambitieus uit de startblokken zijn gekomen maar dat in de afgelopen periode de dynamiek leek te verdwijnen.

NVDE pleit voor meer budget voor de SDE++ in 2022


Om de klimaatdoelen van 2030 te halen, is op korte termijn meer actie nodig. En dat is mogelijk. Uit analyse van CE Delft blijkt namelijk dat de recent gepresenteerde Europese Green Deal zal leiden tot lagere SDE-uitgaven. De NVDE meent dat dit zeker twee miljard extra ruimte oplevert in 2022 waarmee extra investeringen in duurzame warmte mogelijk zijn.

EU-verkiezingsdebat Energie en Klimaat


Op 8 mei 2019 vindt het grote EU-verkiezingsdebat over energie en klimaat plaats in het nhow Rotterdam. Energie en klimaat zijn belangrijke thema’s voor de Europese verkiezingen van 23 mei. Er liggen grote uitdagingen voor ons en er valt echt wat te kiezen. Daarom organiseren Essent en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) op 8 mei een stevig debat met Europese politici van de grotere


Energietransitie grootste uitdaging →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: