Overige

TechBarometer 2022: overheid schiet te kort in aantrekken technici

Drie op de vijf HR-beslissers binnen technische organisaties vinden dat de overheid onvoldoende doet om het tekort aan technici te verminderen.

Bron foto: PixabayCaption

Dit blijkt uit de TechBarometer 2022 van technisch opleider ROVC. Het onderzoek is gehouden onder ruim 1.000 HR-beslissers in de technische branche, 2.500 technici en 1.000 potentiële zij-instromers. Volgens HR-beslissers moet de overheid vooral meer budget inzetten om techniek te promoten (47%), omscholingstrajecten aan te bieden met baangarantie (41%) en zorgen voor een betere samenwerking met brancheorganisaties (40%). 

Redenen technicitekort

HR-beslissers leggen de oorzaak van het tekort aan technici vooral bij het feit dat jongeren minder vaak kiezen voor een technische opleiding (37%). In mindere mate zien zij aanleidingen binnen de branche zoals vergrijzing (14%) of een slecht imago van het technische vakgebied (10%). Als meest effectieve aanjager om het aantal technici te vergroten noemen zij initiatieven uit het bedrijfsleven (35%). Hier wordt ingezet op het breder opleiden van personeel (42%) en het promoten van het bedrijf als aantrekkelijke werkgever onder technici (40%). Op de tweede en derde plek staan het onderwijs en brancheorganisaties.

John Huizing, directeur bij ROVC: “Wat ons betreft ligt de meeste waarde juist in een samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid. Denk bijvoorbeeld aan het al dan niet verplicht aanbieden van techniek in het basis- of middelbaar onderwijs. Die samenwerking is er nu nog onvoldoende.”

www.rovc.nl

Bron foto: Pixabay

Meer artikelen van ROVC :

TechBarometer 2022: overheid schiet te kort in aantrekken technici


Drie op de vijf HR-beslissers binnen technische organisaties vinden dat de overheid onvoldoende doet om het tekort aan technici te verminderen.

Preferred partnership tussen Van Dorp en ROVC


Technisch opleider ROVC en technisch dienstverlener Van Dorp zijn per 1 november een preferred partnership aangegaan voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat ROVC de vaste partner wordt op het gebied van technische trainingen en opleidingen voor Van Dorp. Het doel van de samenwerking is om elkaar te versterken in de ontwikkeling van technici van morgen en het stimuleren van de verdere verduurzaming

TechBarometer staat op slecht weer


De TechBarometer van ROVC is een onderzoek onder technische bedrijven naar onder meer de markt, HR en opleidingen. De meest recente cijfers geven aan dat 82% van de technische bedrijven de komende vijf jaar een tekort aan technici verwacht binnen hun organisatie. Dit is een flinke stijging ten opzichte van 2015, toen 60% van de bedrijven dit aangaf.

Graag méér technisch personeel


De TechBarometer van ROVC geeft aan dat het tekort aan nieuwe aanwas voor vier van de tien technische werkgevers de grootste uitdaging is op personeelsgebied. Het grote aantal onbekwame mensen dat op vacatures afkomt, staat met 39% op een tweede plaats. Dit lijkt haaks te staan op een ruime meerderheid van de 1400 respondenten (56%), die aangeeft dat het betreffende bedrijf bij de werving van tech

Integratie van 7 klimaattechnologieën in nieuwbouw vormt lesmateriaal


Ede – In het nieuwe TechCenter van ROVC, partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland, worden zeven klimaattechnologieën geïntegreerd. Dit zijn bijvoorbeeld een WKO-systeem, een lucht-water warmtepomp en een VRF-systeem. De systemen zelf en de informatie uit deze systemen maken onderdeel uit van het praktijkgedeelte van de cursussen op het gebied van installatie.

Borgen technische kennis en kunde grootste personele uitdaging


Technische organisaties maken zich niet alleen zorgen over het werven van bekwaam technisch personeel (24%), maar hebben ook kopzorgen over het borgen van technische kennis en kunde (31%). Dit blijkt uit de TechBarometer, een onderzoek van ROVC onder ruim 1200 respondenten uit de technische branche.

Opbouw practicum vormgegeven


Technisch opleider ROVC heeft haar practicum opnieuw ingericht. Festo Didactic, wereldwijde leverancier van leersystemen voor proces- en fabrieksautomatisering, levert een bijdrage aan de opbouw. ROVC heeft diverse leersystemen van Festo Didactic aangeschaft. Deze systemen worden gebruikt voor verschillende cursussen en trainingen, zoals PLC-besturingstechniek, PLC-techniek met CoDeSys-basis en PL


Handreiking energieopslag en netinpassing →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: