(Brand)beveiliging en Datacom

Workshops brand- en rookklassen van kabels

TVVL ontwikkelde een tweetal workshops om ontwerpers en installateurs voor te lichten over het gebruik van kabels die brandvertragend werken en minder of geen gevaarlijke rook en gassen produceren. De achterliggende reden voor de ontwikkeling van deze workshops is het feit dat het Bouwbesluit in 2017 op dit onderwerp in overeenstemming is gebracht met Europese normen. Hierdoor ontstonden verschillen tussen het Bouwbesluit en de private ‘oude’ NEN 8012 en vervolgens verwarring bij de ontwerper van brandveilige gebouwen.

John van Zweden, senior inspecteur en adviseur bij Engie Services Nederland. “Het is goed dat er regels zijn, maar gelijktijdig moet je vaststellen dat regelgeving en normen geen cursusboeken zijn. Wie uitsluitend de regelgeving bestudeert, weet niet meteen hoe deze naar de praktijk zijn te vertalen. De workshops zullen daarom vooral ingaan op de wijze waarop, en de situaties waarin een ontwerper en installateur brandveilige kabels moeten toepassen. Ook omdat het Bouwbesluit wel degelijk wat ruimte biedt in de wijze waarop deze kabels moeten worden toegepast. “

Op dit moment bestaat de keuze uit een basisworkshop en expertworkshop ‘Kabels kies je zo’. Beide zijn ontwikkeld voor zowel bestekschrijver, adviseur, distributeur als installateur. Het cursusboek is tevens te gebruiken als handleiding. In combinatie met de TVVL selectiekaart, zijn de deelnemers in staat om zelfstandig kabels met de juiste brand- en rookklassen volgens het Bouwbesluit te kiezen, te adviseren en toe te passen.

www.tvvl.nl


Klimaatwijzer schaaft optimisme bij →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: