Elektropraktijk 5 - 2018

24 #5 oktober 2018 p S o t l i g h t a m Energiebesparing / duurzaam installeren De implementatie van IoT is een kwestie van tijd Het Internet of Things (IoT) biedt talloze mogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van energiebespa- ring.Maar er zijn ook vragen. De eindgebruiker is kritisch en heeft vragen over bijvoorbeeld privacy. Ook desinteresse en kosten spelen een rol. Vooralsnog lijkt het een tijdelijk probleem en zal de consument de voordelen op termijn omarmen. Neemt niet weg dat er werk aan de winkel is: voor de fabrikant, le- verancier en installateur. Auteur: Gerrit Tenkink nderzoek van de Universiteit Twente (UT) laat zien dat 44,7 procent van de Nederlandse volwassen bevolking minimaal één IoT- apparaat gebruikt. Een derde van die 44,7 procent gebruikt het veelal om een medische reden, gezondheidsreden of sport. Een vergelijkbare groep gebruikt IoT in of rondom het huis, bijvoorbeeld om energie te besparen. Als we het heb- ben over IoT in relatie tot energiebespa- ring, dan gaan het bijvoorbeeld over smart home-oplossingen in de vormvan bijvoorbeeld een slimme thermostaat, een energiemeter, een radiatorknop of slimme sensoren, gekoppeld aan ver- lichting. Terechte zorgen Communicatiewetenschapper bij de UT, Alexander van Deursen, is één van de auteurs van het van het rapport.Wat hem opvalt is dat het gebruik van IoT vooral iets is voor jongeren en mensen met de hogere inkomens. En dat terwijl juist de groep met de lagere inkomens in relatieve zin het meest baat kan heb- ben bij het gebruik van IoT. Energiebe- sparing bijvoorbeeld, scheelt direct in de kosten. Van Deursen noemt desin- teresse als belangrijke reden voor het (nog steeds) beperkte gebruik van IoT, maar zorgen over privacy spelen een zo mogelijk nog grotere rol. “En die zorgen over privacy zijn terecht, omdat privacy steeds meer in het geding komt, wan- neer interactie tussen apparaten en gebruikers automatisch en achter de schermen plaatsvindt. Het betekent dat producenten opener moeten worden over de apparaten en systemen die ze ontwikkelen en duidelijk zullen moeten maken welke opties consumenten heb- ben als het gaat over dataverzameling en verwerking. Daarnaast dienen deze opties op een begrijpelijke manier te worden gecommuniceerd richting de eindgebruiker.” O Afb. 1: Communicatiewetenschapper Alexander van Deursen ziet dat IoT nog altijd iets is voor jongeren en mensen met de hogere inkomens. BRON: Universiteit Twente

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=