De markt voor energiebesparende producten voor huishoudens en kleine bedrijven neemt een vlucht. Die markt bevat veel meer dan alleen zonnepanelen.