Laatste nieuws

Al ons nieuws op een rij

Groot onderhoud aan ondersteuningsvaartuig marine


In de afgelopen maanden heeft scheepsbouwer Damen Shipyards Den Helder de ‘Mid Life Upgrade’ uitgevoerd aan het ondersteuningsvaartuig Zr.Ms. Pelikaan van de Koninklijke Marine. Alewijnse leverde als onderaannemer en OEM-er de complete elektrische engineering en voerde de bijbehorende werkzaamheden uit. Daarbij zijn onder meer oude systemen vervangen door moderne varianten, nieuwe systemen toegevo

Ventilatiesysteem voldoet in veel gebouwen niet aan de eisen


In veel gebouwen voldoet de ventilatie niet aan de minimumeisen die het Bouwbesluit stelt. Op basis van een inventarisatie onder gespecialiseerde leden meldt Techniek Nederland dat zeker 20 procent van de ventilatiesystemen niet naar behoren werkt. In scholen is de situatie ronduit alarmerend. Uit onderzoek blijkt dat de ventilatie in een kwart van de schoolgebouwen onvoldoende is. Het RIVM benadr

Normontwerp veilig werken buurtbatterijen


Hoe kunnen installateurs veilig werken aan batterij-energieopslagsystemen? Hoe gaan woningbouwcoöperaties en gemeenten met de bedrijfsvoering om? Ontwerp NEN 4822 geeft met overzichten, flowcharts en een stappenplan antwoord op deze vragen. Belanghebbenden kunnen nu commentaar leveren op het normontwerp, dat er aan het eind van het jaar in definitieve vorm moet liggen.

Commentaarronde norm tonaal geluid ook voor gebouwinstallaties


Installaties voor warmte- of koudeopwekking mogen niet te veel geluid maken. Het Bouwbesluit 2012 bevat de grenswaarden hiervoor. NEN 5077 geeft de bepalingsmethode voor installaties die in een gebouw staan. Een aanpassing ligt nu voor openbare consultatie. Belanghebbenden kunnen tot 10 oktober 2020 commentaar geven.